Raport nr 6/2018 Wstępne wyniki finansowe Emitenta za 1Q2018

Opublikowano 15 maja 2018

Podstawa prawna:Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. dalej: „Emitent”, „Spółka”, niniejszym przekazuje wstępne wyniki finansowe Emitenta oraz wstępne skonsolidowane wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta za 1Q2018 rok.

Jednostkowe wstępne wyniki finansowe Emitenta:
Przychody ze sprzedaży: 1 926 tys. zł
Zysk netto: 300 tys. zł

Skonsolidowane wstępne wyniki finansowe Grupy Kapitałowej Emitenta:
Przychody ze sprzedaży: 5 261 tys. zł
Zysk netto: 1 250 tys. zł

Emitent informuje, iż dane finansowe za 1Q2018, zostaną przekazane w raporcie okresowym Emitenta w dniu 15 maja 2018 roku.

Opublikowano w