Raport nr 7/2018 Zgłoszenie projektu uchwały do Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. zwołanego na 25.05.2018

Opublikowano 23 maja 2018

Podstawa prawna: Inne uregulowania

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi Spółka Akcyjna (dalej: „Emitent”) informuje, że Mateusz Holly, jako Akcjonariusz reprezentujący co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Emitenta, w trybie art. 401 § 4 KSH przekazał w dniu 23 maja 2018 roku, projekt uchwały dotyczącej sprawy wprowadzonej do porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 25 maja 2018 r. w przedmiocie podziału zysku spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. wypracowanego w roku obrotowym 2017.

Dokumenty:

Opublikowano w