Raport nr 7/2017 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej – EKU Sp. z o.o.

Opublikowano 29 maja 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 29 maja 2017 roku Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników spółki Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (dalej: „EKU”), zgodnie z przyjętą polityką wypłaty dywidendy dla spółki EKU, podjęło uchwałę o przeznaczeniu zysku netto wypracowanego w roku 2016 w wysokości 1 586 451,76 zł na wypłatę dywidendy.

EKU jest spółką w 100% zależną od Emitenta, w związku z czym Emitent otrzymał całą kwotę przeznaczoną do wypłaty. Dywidenda została wypłacona na rzecz Emitenta w dniu 29 maja 2017 r.

Opublikowano w