Raport nr 9/2014 Wykaz akcjonariuszy

Opublikowano 30 czerwca 2014

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, iż poniżej wskazani akcjonariusze uprawnieni do udziału w ZWZ Spółki w dniu 30 czerwca 2014 r. posiadali co najmniej 5% ogólnej liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Nazwa podmiotu: Krzysztof Cichecki Liczba akcji: 1 884 332 Liczba głosów: 1 884 332 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ 17,50% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 11,28 %

Nazwa podmiotu: Mariusz Muszyński Liczba akcji: 4 526 111 Liczba głosów: 4 526 111 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ 42,04% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 27,09%

Nazwa podmiotu: ENNODIUS HOLDINGS LIMITED. Liczba akcji: 4 355 906 Liczba głosów: 4 355 906 Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów na ZWZ 40,46% Procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 26,07%

Opublikowano w