Raport nr 10/2015 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 6 lipca 2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki

WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu zwołanym na dzień 30 czerwca 2015 r.

1. Krzysztof Cichecki

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 884 332 głosów; – procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 7,99%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 4,35%

2. Kurtier spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowo – akcyjna

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 1 000 000 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 9,03%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 4,91%

3. Mateusz Holly

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 2 755 906 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 24,89%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 13,54%

4. Mariusz Muszyński

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 1 026 111 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 9,27%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 5,04%

5. Pretium Investments sp. z o.o.

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 2 518 889 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 22,75%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 12,38%

6. Logintrans sp. z o.o.,

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 1 750 100 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 15,81%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 8,60%

7. PZU FUNDUSZ INWESTYCYJNY OTWARTY PARASOLOWY

– liczba głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki przysługująca z posiadanych akcji: 1 136 234 głosów;

– procentowy udziału w liczbie głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki: 10,26%

– procentowy udziału w ogólnej liczbie głosów: 5,58%.

Opublikowano w