Raport nr 8/2015 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 30.06.2015 r.

Opublikowano 4 czerwca 2015

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy

ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 30 czerwca 2015 r. o godzinie 9.30 w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Roczniak I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Skwierzyńskiej 21 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w