Raport nr 8/2017 Rezygnacja z pełnienia funkcji członka Zarządu WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 31 maja 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB) informuje, iż w dniu 31 maja 2017 roku otrzymał oświadczenie Pana Bartłomieja Krzus o rezygnacji z pełnienia funkcji Członka Zarządu WDB. Rezygnacja została złożona ze skutkiem na koniec dnia 30 czerwca 2017 roku.

Opublikowano w