Raport nr 9/2016 Zamiar sprzedaży udziałów spółki zależnej

Opublikowano 21 września 2016

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: WDB, Spółka) informuje, iż w dniu dzisiejszym została podjęta decyzja o zamiarze sprzedaży wszystkich udziałów spółki WDB Healthcare Sp. z o.o. (dalej: WDB HC).

Zarząd WDB wystąpi z wnioskiem do Rady Nadzorczej Spółki o wyrażenie zgody na dokonanie transakcji oraz rozpocznie procedurę dotyczącą sprzedaży posiadanych udziałów. Dodatkowo Zarząd WDB skieruje ofertę nabycia udziałów WDB HC do partnerów handlowych oraz rozpocznie negocjacje w zakresie warunków sprzedaży.

Szczegółowe warunki dotyczące transakcji zostaną określone w porozumieniu z nabywcą, jednak Zarząd WDB zdecydował, iż cena sprzedaży udziałów nie będzie niższa niż wartość nominalna, po której Spółka obejmowała udziały WDB HC.

Decyzja o zbyciu udziałów WDB HC podyktowana jest przedłużeniem procedury związanej z rozpoczęciem dystrybucji produktów ubezpieczeniowych oferowanych przez WDB HC oraz koniecznością zapewnienia dalszego finansowania działalności WDB HC.

Opublikowano w