Raport nr 9/2017 Informacja dot. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A.

Opublikowano 2 czerwca 2017

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ‘Spółka”) informuje, iż po otrzymaniu z Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. listy osób uprawnionych do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Spółki (dalej: ZWZ) zwołanym na dzień 7 czerwca 2017 roku określił, iż na ZWZ nie zostanie osiągnięte kworum określone w par. 22 ust. 2 Statutu Spółki niezbędne do odbycia i podejmowania uchwał przez ZWZ (33% kapitału zakładowego).

W związku z powyższym Zarząd postanowił ponownie zwołać Zwyczajne Walne Zgromadzenie na dzień 28 czerwca 2017 roku.

Treść ogłoszenia zostanie opublikowana w oddzielnym raporcie.

Opublikowano w