Programy – old

NNW SZKOLNE

Od 2008 roku WDB S.A. negocjuje dla szkół będących klientami spółki, warunki programów ubezpieczeniowych w zakresie następstw nieszczęśliwych wypadków.
Każdego roku program gwarantuje realną ochronę ubezpieczeniową z uwzględnieniem wysokich sum ubezpieczenia, szerokim wachlarzem wariantów oraz bezpieczeństwem pod względem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.
Na chwilę obecną za pośrednictwem WDB S.A. ubezpieczonych jest ponad 750 placówek oświatowych i ponad dwieście pięćdziesiąt tysięcy uczniów oraz pracowników szkół.

http://www.ubezpieczeniwszkole.pl/

Dedykowane Programy Ubezpieczeniowe

NNW DZIECI

Ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i poważnych zachorowań kierowany jest do dzieci pracowników klientów WDB S.A., które w momencie przystąpienia do ubezpieczenia nie ukończyły 25 roku życia. Ubezpieczenie obowiązuje na terenie całego świata przez całą dobę, 365 dni w roku, w trakcie zajęć szkolnych i w czasie wolnym, na wakacjach i feriach.
Oferta przewiduje wysokie sumy oraz szeroki zakres ubezpieczenia, który rozszerzony został o wyczynowe uprawianie sportu. Program cieszy się dużą popularnością, świadczy o tym trzeci rok funkcjonowania oraz rosnąca partycypacja.

http://www.ubezpieczonedzieci.pl/