Aktualności

Grafika News 700x300 Publikacja Branzowa BWP

Dlaczego warto mieć brokera ubezpieczeniowego?

Dzięki dobrej obsłudze brokerskiej przedsiębiorcy mogą czuć się pewniej, a odciążeni w tym obszarze więcej uwagi poświęcać na swoją kluczową działalność. Odpowiednio zaprojektowana i wynegocjowana ochrona może również przynieść wymierne i dodatkowe oszczędności w kosztach działalności, poprawiając przez to konkurencyjność firmy. – Beata Wąsowicz-Patla, WDB S.A.

Przedsiębiorcy aktywni na rynku mają w uproszczeniu co najmniej trzy sposoby na to, aby zadbać o ochronę swojego biznesu. Po pierwsze mogą sami poświęcać czas na to, aby dobierać potrzebne rozwiązania ubezpieczeniowe. Alternatywnie mogą zwrócić się do agenta ubezpieczeniowego, który przedstawi korespondujące z potrzebami rozwiązania dostępne w ofercie ubezpieczyciela, z którym aktualnie współpracuje. Trzecią opcją, często wybieraną przez świadomych i wymagających przedsiębiorców, będzie nawiązanie współpracy z licencjonowanym brokerem ubezpieczeniowym. Broker, na bazie udzielonego mu pełnomocnictwa, zajmie się kompleksowo ryzykiem towarzyszącym działaności swojego klienta. Działając w jego imieniu i na jego rachunek zapyta szerzej rynek ubezpieczeniowy o dopasowaną do potrzeb ochronę. Następnie ją wynegocjuje i posegreguje, mając na uwadze to w jaki sposób trafia w najlepszy interes klienta. Ostatecznie udzieli profesjonalnej i odpowiedzialnej rekomendacji brokerskiej dla najlepszej propozycji. Czy to jedyne korzyści jakie zapewnia współpraca z profesjonalnym brokerem ubezpieczeniowym?

Wspólnie z Redakcją Gazety Finansowej zapytaliśmy o to naszą koleżankę, brokera ubezpieczeniowego Beatę Wąsowicz-Patla. Beata, w artykule opublikowanym w dodatku Biznes raport (22 – 28 października 2021 r), przybliżyła rolę brokera ubezpieczeniowego w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa, wskazując na dodatkowe korzyści ze wsparcia takiego specjalisty. Serdecznie zapraszamy do lektury i jak zawsze do współpracy. Redakcji dziękujemy za podjęcie ważnej dla przedsiębiorców kwestii.

Artykuł dostępny jest na 1 stronie raportu, na skróty tutaj: https://gf24.pl/wp-content/uploads/2021/10/rynek_brokerow_ubezpieczeniowych.pdf