Partnerzy

Współpracujemy z:

Tig

TIG S.A. – Tech Invest Group S.A.

Tech Invest Group S.A. prowadzi działalność inwestycyjną na własny rachunek, stosując przy tym model polegający na dokapitalizowywaniu podmiotów działających w różnorodnych segmentach biznesu (szczególnie obszar nowych technologii), w połączeniu (poprzez spółkę zależną T&T Consulting Sp. z o.o.) ze wsparciem ich rozwoju: doradztwo strategiczne, doradztwo w zakresie rynku kapitałowego.
TIG realizuje swoją strategię również poprzez spółkę celową, tj. Kvarko ASI Sp. z o.o., której budżet inwestycyjny wynosi 30 mln zł (projekt grantowy BRIdge Alfa). Po 1/3 udziałów i głosów w Kvarko ASI posiadają: TIG, Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ – fundusz utworzony i zarządzany przez Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.).

Pretium

PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi Gabriela Pietras Muszyńska

W zakresie proponowanych przez firmę usług znajdują się m.in. wycena nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, gruntowych oraz inwentaryzacje budowlane. Dzięki współpracy z Pretium Rzeczoznawcy Majątkowi możemy zaoferować naszym Klientom bezpłatną wycenę nieruchomości do celów ubezpieczeniowych.

Wdbsa Partnerzy Jul

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Urbańska-Łopatka

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną licznych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, działających w różnych branżach. Zespół kancelarii prowadzi dla swoich klientów doradztwo bieżące i strategiczne, w szczególności w tematyce prawa spółek, prawa rynku kapitałowego i finansowego, działalności spółek publicznych oraz pośredników ubezpieczeniowych, fuzji i przejęć oraz procesów due dilligence. Kancelaria wspiera swoich klientów i doradza w licznych projektach biznesowych, związanych także z pozyskanymi przez klientów dotacjami i dofinansowaniami.