Partnerzy

Współpracujemy z:

Tig

TIG S.A. – Tech Invest Group S.A.

Tech Invest Group S.A. prowadzi działalność inwestycyjną na własny rachunek, stosując przy tym model polegający na dokapitalizowywaniu podmiotów działających w różnorodnych segmentach biznesu (szczególnie obszar nowych technologii), w połączeniu (poprzez spółkę zależną T&T Consulting Sp. z o.o.) ze wsparciem ich rozwoju: doradztwo strategiczne, doradztwo w zakresie rynku kapitałowego.
TIG realizuje swoją strategię również poprzez spółkę celową, tj. Kvarko ASI Sp. z o.o., której budżet inwestycyjny wynosi 30 mln zł (projekt grantowy BRIdge Alfa). Po 1/3 udziałów i głosów w Kvarko ASI posiadają: TIG, Startit Fund Sp. z o.o. oraz Venture FIZ – fundusz utworzony i zarządzany przez Lartiq TFI S.A. (dawniej: Trigon TFI S.A.).

Kiu

Krajowy Instytut Ubezpieczeń Sp. z o.o.

Instytut branżowy, służący instytucjom, przedsiębiorstwom i organizacjom całego sektora finansowo – ubezpieczeniowego (zakładom ubezpieczeń, bankom, brokerom, agentom i doradcom ubezpieczeniowo -finansowym, aktuariuszom, likwidatorom szkód, dyspaszerom, sądom arbitrażowym, agencjom ratingowym).
Krajowy Instytut Ubezpieczeń zajmuje się tematyką ubezpieczeń społecznych oraz zdrowotnych. Partnerem Krajowego Instytutu Ubezpieczeń w tej dziedzinie został w 1997 r. Vermont Insurance Institute, a od 2002 r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, wspólnie z którym Instytut organizuje cykle konferencji naukowych oraz wydaje czasopismo Polityka Zdrowotna. We współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Łodzi, Instytut prowadzi stałe Obserwatorium Rozwoju Rynku Ubezpieczeń Zdrowotnych i Usług Medycznych w Polsce i innych krajach europejskich – cykliczne raporty publikowane są w Polityce Zdrowotnej, w miesięczniku Menedżer Zdrowia i w tygodniku Wprost.

Pretium

PRETIUM Rzeczoznawcy Majątkowi Gabriela Pietras Muszyńska

W zakresie proponowanych przez firmę usług znajdują się m.in. wycena nieruchomości mieszkalnych, komercyjnych, biurowych, gruntowych oraz inwentaryzacje budowlane. Dzięki współpracy z Pretium Rzeczoznawcy Majątkowi możemy zaoferować naszym Klientom bezpłatną wycenę nieruchomości do celów ubezpieczeniowych.

Wdbsa Partnerzy Jul

Kancelaria Radcy Prawnego Joanna Urbańska-Łopatka

Kancelaria zajmuje się kompleksową obsługą prawną licznych podmiotów gospodarczych i grup kapitałowych, działających w różnych branżach. Zespół kancelarii prowadzi dla swoich klientów doradztwo bieżące i strategiczne, w szczególności w tematyce prawa spółek, prawa rynku kapitałowego i finansowego, działalności spółek publicznych oraz pośredników ubezpieczeniowych, fuzji i przejęć oraz procesów due dilligence. Kancelaria wspiera swoich klientów i doradza w licznych projektach biznesowych, związanych także z pozyskanymi przez klientów dotacjami i dofinansowaniami.