Referencje

Opracowanie programu ubezpieczenia, negocjacje ofert oraz obsługę związaną z ubezpieczeniami powierzyliśmy WDB BU S.A. Profesjonalizm i świetne zrozumienie naszych oczekiwań a także dobra znajomość branży zarządców nieruchomości pozwoliły na skuteczne wdrożenie ubezpieczeń. WDB na bieżąco pomaga nam w likwidacji szkód i kontaktach z zakładami ubezpieczeń.

 
Prywatny Zarząd Mieszkaniami Sp. z o.o.

Dzięki staraniom WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. bardzo szybko uzyskaliśmy alternatywne
i atrakcyjne oferty ubezpieczenia. Program ubezpieczenia przygotowany przez specjalistów z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. poparty wnikliwa analizą, wybiega daleko poza standardowe warunki ubezpieczenia, a kompleksowa obsługa dostosowana jest do naszych potrzeb i wymagań.

 
Librus Sp. z o.o. Sp.k.

Na podstawie dotychczasowych doświadczeń bardzo wysoko oceniamy wzajemną współpracę z WDB BU S.A. Ocena ta wynika przede wszystkim z profesjonalnego podejścia do powierzonych tematów przez wysoko wykwalifikowany personel, co pozwoliło fachowo, solidnie i terminowo zrealizować zadania dla naszej Spółki.

 
Paged Meble S.A.

EKU Sp. z o.o. przygotowało program ubezpieczeniowy uwzględniający najbardziej specyficzne potrzeby naszej jednostki. Świadczona usługa polega na uczestniczeniu w roli biegłego w postepowaniu przetargowym zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych oraz wdrożenia programu i obsłudze.

Firmę EKU Sp. z.o.o. możemy polecić, jako doświadczonego i otwartego na potrzeby klienta brokera ubezpieczeniowego.

 
Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego

Nasza Spółka korzystając z usług WDB zyskała kompleksową obsługę ubezpieczeniową dla siebie jako Zarządcy Nieruchomości oraz dla obsługiwanych przez nas Wspólnot Mieszkaniowych. Każdego roku negocjowany zakres ochrony ubezpieczeniowej jest odpowiednio dostosowany do naszych potrzeb i specyfiki rynku zarządzania nieruchomościami. Dzięki tej współpracy staliśmy się również bardziej konkurencyjni na naszym rynku dając zarządzanym wspólnotom bardzo dobry program ubezpieczenia opracowany we współpracy z WDB.

 
Atena Sp.z o.o.

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. przygotowało program ubezpieczeniowy uwzględniając najbardziej specyficzne potrzeby naszej jednostki.

Profesjonalizm usług świadczonych przez EKU Sp. z o.o. dał nam poczucie bezpieczeństwa podczas organizowania postępowań przetargowych w latach 2016-2018 zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych w zakresie ubezpieczenia majątku, odpowiedzialności cywilnej oraz ubezpieczeń komunikacyjnych.

 
Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

Z pełną odpowiedzialnością stwierdzamy, iż usługi świadczone przez EKU prezentują wysoki poziom fachowości oraz kompetencji pracujących w niej brokerów. Jako profesjonalni uczestnicy rynku ubezpieczeniowego posiadają odpowiednią wiedzę aby doradzać nam we wszelkich sprawach związanych z ubezpieczeniami. Nasza współpraca zaowocowała znacznym rozszerzeniem zakresu ochrony ubezpieczeniowej przy jednoczesnym obniżeniu wysokości płaconych przez nas składek. kompetencje oraz profesjonalizm pracowników jak również skuteczność prowadzonych działań doprowadziły, iż z pełną odpowiedzialnością uznajemy EKU za rzetelnego i wiarygodnego partnera
w branży ubezpieczeniowej.

 
PGKiM Łęczna Sp. z.o.o.