Rodzaj wsparcia

ANALIZA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Na podstawie otrzymanych dokumentów ubezpieczeniowych, WDB dokonuje analizy zawartych umów ubezpieczenia pod kątem dopasowania do profilu działalności oraz realności posiadanej ochrony ubezpieczeniowej.

 
 

PROCEDURY I SZKOLENIA

 • Przygotowanie i wdrożenie procedur likwidacji szkód;
 • Szkolenia dla pracowników technicznych z zakresu likwidacji szkód.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Sporządzenie wycen nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych według wartości:

 • odtworzeniowej
 • rzeczywistej

WDB S.A. współpracuje aktywnie w powyższym zakresie z Pretium Rzeczoznawcy Majątkowi.

OCENA RYZYKA

Ocena ryzyka przeprowadzona jest w następujących obszarach:
• zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacjach przedsiębiorstwa;
• system utrzymania ruchu i zastępowalność maszyn i urządzeń;
• odpowiedzialność cywilna (w tym odpowiedzialność cywilna za produkt);
• wycofanie produktu z rynku.
Na podstawie zebranych w trakcie wizji informacji, wykonany zostaje raport inżynieryjny z rekomendacjami dotyczącymi minimalizacji ryzyka.

 
 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Zebranie danych ubezpieczeniowych oraz finansowo – księgowych do oferty;
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Klienta (z uwzględnieniem ryzyk specyficznych dla danej branży);
 • Przygotowanie zapytania ofertowego do Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 • Ocena oraz porównanie ofert otrzymanych od Ubezpieczycieli;
 • Rekomendacja najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem zakresu ochrony, wyłączeń z OWU, szybkości i elastyczności likwidacji szkód, oceny wiarygodności standingu Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • Złożenie wniosku o wystawienie polis ubezpieczeniowych;
 • Stała obsługa klienta:
  • profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe,
  • zgłoszenie mienia i sprzedaży mienia do ubezpieczenia,
  • wystąpienie z wnioskiem o zwrot składki ubezpieczeniowej,
  • wypowiadanie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • przypomnienia o terminach płatności składki lub rat,
  • terminowe wznawianie umów ubezpieczenia.