Rodzaj wsparcia

ANALIZA OCHRONY UBEZPIECZENIOWEJ

Na podstawie otrzymanych dokumentów ubezpieczeniowych, WDB dokonuje analizy zawartych umów ubezpieczenia pod kątem dopasowania do profilu działalności oraz realności posiadanej ochrony ubezpieczeniowej. W razie potrzeby poszukujemy najlepszych wzorców na międzynarodowym rynku ubezpieczeniowym.

 
 

PROCEDURY I SZKOLENIA

 • Przygotowanie i wdrożenie procedur likwidacji szkód;
 • Szkolenia dla pracowników technicznych z zakresu likwidacji szkód;
 • Własny system CRM, dedykowany do wsparcia procesów zarządzania ochroną naszych klientów.

WYCENA NIERUCHOMOŚCI

Sporządzenie wycen nieruchomości dla celów ubezpieczeniowych według wartości:

 • odtworzeniowej
 • rzeczywistej

WDB S.A. współpracuje aktywnie w powyższym zakresie z Pretium Rzeczoznawcy Majątkowi.

PLAN CIĄGŁOŚCI DZIAŁANIA

W przypadku współpracy strategicznej oferujemy naszym klientom praktyczne i darmowe wsparcie w procesie przygotowania Planu Ciągłosci Działania (BCP) na wypadek zaburzenia ciągłości działalności w wyniku nieplanowanych okoliczności (np. pandemii koronawirusa). W tym celu organizujemy warsztaty ryzyka prowadzone przez wyspecjalizowaną kancelarię prawną oraz czynności których owocem jest dopasowany, aktualny plan ciągłości działania. Dzięki temu w razie potrzeby aranżujemy naszym klientom skutczną ochronę interesów na wypadek utraty dochodu (ubezpieczenia klasy BI).

TECHNOLOGICZNE PROGRAMY PREWENCYJNE

W ramach kompleksowej i strategicznej wpółpracy z klientami oferujemy wsparcie wdrożeniowe w zakresie najnowszych technologii do monitorowania mienia oraz zdrowia pracowników. W tym celu współpracujemy z liderami rynkowymi. Dzięki naszym działaniom oraz wsparciu, nasi klienci mają jeszcze bardziej skuteczne systemy prewencyjne, a przez to również korzystniejsze oferty ubezpieczeniowe.

OCENA RYZYKA

Ocena ryzyka przeprowadzona jest w następujących obszarach:
• zabezpieczenia przeciwpożarowe i przeciwkradzieżowe w lokalizacjach przedsiębiorstwa;
• system utrzymania ruchu i zastępowalność maszyn i urządzeń;
• odpowiedzialność cywilna (w tym odpowiedzialność cywilna za produkt);
• wycofanie produktu z rynku.

Na podstawie zebranych w trakcie wizji informacji, wykonany zostaje raport inżynieryjny z rekomendacjami dotyczącymi minimalizacji ryzyka. Analizę oraz raport realizuje dedykowany Inżynier Ryzyka WDB S.A.

NOWOŚĆ!
W ramach długoterminowej współpracy z klientami realizujemy dedykowne warsztaty ryzyka dla kadry menedżerskiej i kluczowych osób w firmie, które stanowią etap w procesie przygotowania firmy do skutecznej ochrony na wypadek zaburzenia ciągłości działania (wdrożenie Planu Ciągłości Działania).

 
 

PRZYGOTOWANIE OFERTY

 • Zebranie danych ubezpieczeniowych oraz finansowo – księgowych do oferty;
 • Przygotowanie programu ubezpieczeniowego dostosowanego do potrzeb Klienta (z uwzględnieniem ryzyk specyficznych dla danej branży);
 • Przygotowanie zapytania ofertowego do Towarzystw Ubezpieczeniowych;
 • Ocena oraz porównanie ofert otrzymanych od Ubezpieczycieli;
 • Rekomendacja najkorzystniejszej oferty z uwzględnieniem zakresu ochrony, wyłączeń z OWU, szybkości i elastyczności likwidacji szkód, oceny wiarygodności standingu Towarzystwa Ubezpieczeniowego;
 • Złożenie wniosku o wystawienie polis ubezpieczeniowych;
 • Stała obsługa klienta:
  • profesjonalne doradztwo ubezpieczeniowe,
  • zgłoszenie mienia i sprzedaży mienia do ubezpieczenia,
  • wystąpienie z wnioskiem o zwrot składki ubezpieczeniowej,
  • wypowiadanie umów ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych,
  • przypomnienia o terminach płatności składki lub rat,
  • terminowe wznawianie umów ubezpieczenia.

WAŻNE!
WDB S.A. jako jeden z nielicznych brokerów na polskim rynku podejmuje się przygotowania skutecznej ochrony w przypadku tzw. "ryzyk trudnych" oraz "ryzyk nieznanych". Dzięki temu wyjątkowo skutecznie ubezpieczamy interesy np. producentów mebli, albo spółek innowacyjnych, których modele biznesowe nie mają jeszcze odzwiercieldlenia na rynku. 

Jeśli zachodzi taka koniecznośc, wychodzimy po rozwiązania na międzynarodowe rynki ubezpieczeniowe.