Plan połączenia spółek

Ogłoszenie planu połączenia

WDB S.A ORAZ "BROKERS UNION" SP. Z O.O.

Zarządy spółek WDB S.A. z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka
przejmująca) oraz "BROKERS UNION" Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu (KRS
0000109774) (Spółka przejmowana), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WDB S.A. oraz "BROKERS UNION" Sp. z o.o. przyjęty w dniu 28 września 2023 roku.
Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1, art. 492 § 1 pkt 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i
Spółki przejmowanej tj. odpowiednio:
https://brokersunion.pl/ oraz https://www.wdbsa.pl/
- począwszy od dnia 28 września 2023 r., tj. co najmniej na miesiąc przed dniemzłożenia wniosku o zarejestrowanie połączenia łączących się spółek.

WDB Brokerzy ubezpieczeniowi S.A.
Krajowe Biuro Brokerskie S.A.
Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.

Zarządy spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A z siedzibą w Wysokiej (KRS 0000357261) (Spółka przejmująca) oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. z siedzibą w Warszawie (KRS 0000418430) (Spółka przejmowana 1) oraz Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (KRS 0000178092) (Spółka przejmowana 2), działając zgodnie z przepisem art. 500 § 21 KSH niniejszym udostępniają do publicznej wiadomości Plan Połączenia spółek WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. i Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe spółka z ograniczoną odpowiedzialnością przyjęty w dniu 26 kwietnia 2019 roku.

Plan połączenia sporządzany został na podstawie przepisów art. 491 § 1 w zw. z art. 498, 499 i 516 §6 oraz art. 492 § 1 pkt 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeksu spółek handlowych i udostępniony zostaje na stronach internetowych Spółki przejmującej i Spółek przejmowanych tj. odpowiednio: www.wdbsa.pl oraz www.kbbsa.pl i www.eku.pl począwszy od dnia 26 kwietnia 2019  nieprzerwanie do dnia zakończenia walnych zgromadzeń oraz zgromadzeń wspólników podejmujących uchwałę w sprawie połączenia.