Rodzaj ubezpieczenia

MAJĄTKOWE

Oferujemy naszym klientom pełne wsparcie w zakresie ubezpieczeń budynków, linii produkcyjnych, maszyn i urządzeń, pojazdów, terenów przyległych i wszelkiego majątku zlokalizowanego na terenie podmiotu. W ramach współpracy zapewniamy dodatkowo m.in. audyty ryzyka (własny inżynier ryzyka), wyceny nieruchomości wg wartości odtworzeniowej, zaawansowane technologicznie rozwiązania do ochrony mienia i zdrowia klientów. Organizujemy dodatkowe finansowania dla działań o charakterze prewencyjnym, redukującym ryzyka towarzyszące działalności naszych klientów. Odciążamy naszych klientów w likwidacji szkód dzięki autorskiemu systemowi CRM. Pracujemy z ryzykami nietypowymi, a w razie potrzeby projektujemy rozwiązania na brytyjskim rynku ubezpieczeniowy

ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNA

Wspieramy naszych klientów w projektowaniu oraz negocjowaniu dedykowanych dla branży oraz potrzeb ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej. Oferujemy m.in. OC zarządców, wspólnotmieszkaniowych, OC zarządów i rad nadzorczych podmiotów gospodarczych, ubezpieczenia oświadczeń i zapewnień w transakcjach, OC dedykowane konkretnym grupom zawodowym.

NNW SZKOLNE

Specjalizujemy się w kompleksowym negocjowaniu warunków programów ubezpieczeniowych w zakresie NNW dla uczniów w polskich szkołach. Dzięki rozwiązaniom technologicznym ubezpieczamy dzisiaj ponad 250.000 uczniów, w 750 placówkach szkolno-wychowawczych na terenie całego kraju. Dzięki naszym doświadczeniom gwarantujemy realną ochronę ubezpieczeniową, z uwzględnieniem wysokich sum ubezpieczenia, szerokim wachlarzem wariantów oraz bezpieczeństwem pod względem aktualnie obowiązujących przepisów prawa.

KOMUNIKACYJNE

Zarządzamy ubezpieczeniami dla ponad 6.000 pojazdów w transporcie ciężkim, ponad 160.000 pojazdów osobowych i dostawczych w ramach współpracy z podmiotami gospodarczymi o wszystkich profilach działalności. Specjalizujemy się w kompleksowych programach ubezpieczeniowych dla firm z segmentu: TSL, rent-a-car, CFM, duże floty firmowe. Posiadamy rozległe doświadczenia w pracy z ubezpieczeniami kolejowymi i morskimi.

PROGRAMY ŻYCIE I ZDROWIE

Doskonale sprawdzamy się w organizowaniu i zarządzaniu ubezpieczeniowymi programami w zakresie życia i zdrowia pracowników naszych klientów. Oferujemy pełne wsparcie w zaprojektowaniu oraz egzekucji unikalnych ubezpieczeń dla grup zawodowych, do których obsługi wykorzystujemy zaawansowane rozwiązania IT. Wdrażamy programy dla kilku tysięcy pracowników, przy min. zaangażowaniu naszych klientów. Posiadamy ponad 120.000 pracowników w grupowej ochronie życia i ponad 250.000 uczniów w szkolnych programach NNW. Dzięki dużej sile negocjacyjnej, dostarczamy naszym klientom ubezpieczenia wyższej jakości, za niższą cenę. Oferujemy wsparcie w projektowaniu oraz negocjacjach programów ochrony życia, zdrowia oraz dochodów z inicjatywy konkretnych grup zawodowych, m.in.: sprzedawcy bezpośredni (w tym branża MLM), informatycy, właściciele firm transportowych, administracja publiczna, instytucje rynku kapitałowego i finansowego.

RYZYKA NIETYPOWE

Skutecznie i sprawnie radzimy sobie z przygotowaniem ochrony ubezpieczeniowej dla ryzyk nietypowych, nie rozpoznanych dotychczas przez rynek ubezpieczeniowy. W portfelu naszych klientów znajdują się m.in. ubezpieczenia nanosatelit, w kompleksowej formule ochrony od produkcji, przez wyniesienie, do pobytu na orbicie ziemskiej. Posiadamy możliwości budowania unikalnych programów ubezpieczeniowych dla branży OZE, z uwzględnieniem innowacji w zakresie źródeł pozyskania i przetwarzania energii.