Władze

Zarząd

WDB S.A.

Mariusz Muszynski

Mariusz Muszyński

Prezes Zarządu

Absolwent Wydziału Finansów i Zarządzania Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu oraz Wydziału Zarządzania i Informatyki Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Doświadczenie zawodowe zaczął zdobywać w 2000 r. w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Główny Specjalista oraz Dyrektor Biura Ubezpieczeń Majątkowych. Założyciel oraz główny akcjonariusz WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A., gdzie od roku 2006 do 2010 pełnił funkcję Prezesa Zarządu. Mariusz Muszyński był w latach 2006, 2007 członkiem Rady Nadzorczej Domu Maklerskiego. W latach 2010 – 2012 zarządzał funduszem private equity oraz pełnił funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi SA. W październiku 2012 roku został powołany do zarządu WDB. Posiada zdany egzamin brokerski oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu nr 13.

Natalia Jackowiak

Natalia Jackowiak

Członek Zarządu

Absolwentka Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego im. Oskara Langego we Wrocławiu oraz Społecznej Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania w Łodzi. W latach 2006 -2008 uczestniczka programów językowych w Edynburgu. Posiada zdany egzamin brokerski, a także certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Uczestniczka wielu szkoleń z zakresu ubezpieczeń grupowych na życie, a także transportowych, majątkowych, technicznych oraz finansowych. Z WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. związana od 2008 r. Z dniem 26.07.2013 r. uchwałą Rady Nadzorczej została powołana do składu Zarządu. W ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Pani Natalia Jackowiak odpowiedzialna jest za nadzór nad Zespołami Obsługi Klienta oraz koordynuje strategiczne dla Spółki programy ubezpieczeń masowych.

Elżbieta Boryn

Elżbieta Boryń

Członek Zarządu

Pani Elżbieta Boryń jest absolwentką Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Finanse Przedsiębiorstw oraz jest absolwentką prawa na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego. Ukończyła również studia podyplomowe z zakresu wyceny spółek kapitałowych organizowane przez Szkołę Główną Handlową w Warszawie. Posiada licencję maklera papierów wartościowych (nr licencji 2981) oraz Certyfikat Doradcy w Alternatywnym Systemie Obrotu.
Doświadczenie zawodowe zdobyła pracując dla spółek pełniących funkcje Autoryzowanego Doradcy oraz w spółkach inwestycyjnych, gdzie była odpowiedzialna za analizę projektów inwestycyjnych. Od 2013 roku związana z grupą kapitałową DSA Financial Group S.A., w której była odpowiedzialna za budowanie i realizację strategii inwestycyjnych.
W ramach sprawowania funkcji Członka Zarządu Pani Elżbieta Boryń odpowiedzialna jest za nadzór korporacyjny i finansowy nad spółkami z Grupy WDB oraz relacje inwestorskie Spółki. Pani Elżbiecie Boryń powierzone zostało również stanowisko Dyrektora Finansowego w Spółce.

Zdjęcie A.Przybyszewski 3

Arkadiusz Przybyszewski

Członek Zarządu

Pan Arkadiusz Przybyszewski jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie.
Z branżą ubezpieczeniową związany jest od 1999 r. Od roku 2003 związany z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o. o. gdzie pełni funkcję Członka Zarządu. Podczas ponad szesnastoletniej pracy uczestniczył w przygotowaniu i realizacji programów ubezpieczenia dla największych instytucji Straży Granicznej, Izby Celnej, Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń. W oparciu o to doświadczenie dziś jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku. Posiada doświadczenie w przeprowadzaniu postępowań przetargowych zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych. Organizator szkoleń związanych z problematyką ubezpieczeń.

Rada Nadzorcza

WDB S.A.

P.Kumiega Zdjecie

Piotr Kumięga

Przewodniczący Rady Nadzorczej

Pan Piotr Kumięga jest Absolwentem Podyplomowych Studiów Diagnostyki Ryzyk i Likwidacji Szkód Ubezpieczeniowych w Ubezpieczeniach Majątkowych i Osobowych Akademii Finansów w Warszawie oraz Studiów Doktoranckich na Wydziale Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego – Ubezpieczenia Społeczne. W 2003 r. na podstawie zezwolenia na prowadzenie działalności brokerskiej nr 1271/03 wydanego przez Komisję Nadzoru Ubezpieczeń i Funduszy Emerytalnych (obecnie Komisja Nadzoru Finansowego) rozpoczął prowadzenie działalności pod firmą Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o.
W swojej pracy wykazuje się ogromnym doświadczeniem i wiedzą zdobytą przez prawie dwadzieścia lat prowadzenia firmy brokerskiej. W tym czasie uczestniczył w szeregu szkoleń i prelekcji organizowanych zarówno przez towarzystwa ubezpieczeniowe, jak i firmy specjalizujące się w tematyce ubezpieczeniowej, podnosząc tym samym swoje kwalifikacje. Jednym z niezaprzeczalnych atutów Pana Piotra Kumięgi jest doświadczenie w opracowaniu nowatorskich produktów ochronnych, niedostępnych standardowo na rynku ubezpieczeń, jak również opracowywanie i wdrażanie konkurencyjnych rozwiązań w zakresie produktów ubezpieczeniowych. W oparciu o to doświadczenie jest w stanie budować strategię działania, która wyznacza dalszy kierunek rozwoju rynku.

Paweł Wielgus

Członek Rady Nadzorczej

Pan Paweł Wielgus jest magistrem inżynierem biotechnologii (Politechnika Wrocławska), analityk finansowy (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu), posiada tytuł doktora nauk chemicznych (Politechnika Wrocławska). Jest stypendystą międzynarodowego programu studiów doktoranckich International Max Planck Research School oraz beneficjentem grantu badawczego przyznanego przez Komitet Badań Naukowych. Autoryzowany Doradca NewConnect. Pełni funkcję Prezesa Zarządu w: Kvarko ASI sp. z o.o., Startit Vet Sp. z o.o., oraz Członka Zarządu m.in. w: Startit Fund Sp. z o.o., Bioceltix S.A., Członek Rady Nadzorczej:  SatRevolution S.A.

Sylwester Gardocki

Członek Rady Nadzorczej

Pan Sylwester Gardocki jest założycielem i Patronem Kancelarii Gardocki i Partnerzy Adwokaci i Radcowie Prawni. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji, Wydziału Dziennikarstwa i Nauk Politycznych oraz Wydziału Filozofii i Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. Doktor habilitowany nauk politycznych oraz profesor, pracownik naukowy Instytutu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warszawskiego oraz profesor Zakładu Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Opolskiego Ukończył aplikację sądową oraz radcowską. Od roku 1998 wykonuje zawód adwokata.
Posiada rozległe doświadczenie w obrocie papierami wartościowymi, prawie wekslowym i czekowym. Doradza przy zawieraniu umów sprzedaży udziałów i akcji, fuzjach i przejęciach podmiotów gospodarczych. Doradca prawny i konsultant podmiotów krajowych i zagranicznych w zakresie transakcji finansowych i kapitałowych. Autor szeregu publikacji związanych z działalnością przedsiębiorstw. Jako prelegent bierze czynny udział w wykładach i szkoleniach na rzecz przedsiębiorców, szczególnie z branży finansowej.

Sebastian Przeniosło

Członek Rady Nadzorczej

Absolwent Wydziału Gospodarki Narodowej Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu – specjalność: Bankowość i Ubezpieczenia. Doświadczenie zawodowe w zakresie ubezpieczeń zdobył pracując w jednej z czołowych firm brokerskich w Polsce jako Specjalista ds. Ubezpieczeń Majątkowych. Współpracował z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce. Ukończył wiele szkoleń z zakresu ubezpieczeń, zamówień publicznych, technik sprzedaży, negocjacji itp. Posiada certyfikaty potwierdzające zdobytą wiedzę oraz umiejętności. Od 10 lat związany z rynkiem usług leasingowych. Obecnie zatrudniony na stanowisku Regional Sales Managera w międzynarodowej korporacji z sektora maszyn rolniczych.

Krzysztof Wachowski

Członek Rady Nadzorczej

Pan Krzysztof Wachowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej na wydziale „Informatyki i Zarządzania”. Doświadczenie zawodowe zdobywał w bankach i Spółkach Akcyjnych o różnych profilach działalności. Pełnił między innymi funkcję Dyrektora Finansowego, Dyrektora ds. Strategii i Rozwoju, CFO oraz Dyrektora Ekonomicznego. Jest specjalistą w zakresie finansów, planowania rozwoju i strategii oraz w obszarze kredytów.