Relacje inwestorskie

Spółka

Dokumenty

Korporacyjne

Walne zgromadzenia

Kalendarium

  Raport kwartalny za I kwartał 2017 roku – 15 maja 2017 r.
  Raport kwartalny za II kwartał 2017 roku– 14 sierpnia 2017 r.
  Raport kwartalny za III kwartał 2017 roku – 14 listopada 2017 r.
  Raport roczny jednostkowy i skonsolidowany za 2016 rok – 21 marca 2017 r.

Raporty

  RB 16/2016 | 21.06.2016
  RB 15/2016 | 21.06.2016
  RB 14/2016 | 04.06.2016
  RB 12/2016 | 04.06.2016
  RB 11/2016 | 04.06.2016