Odpowiedzialność społeczna

Społeczna odpowiedzialność biznesu

W WDB S.A. realizujemy działania, które wnoszą realną wartość dla dobra wspólnej przyszłości. Dlatego powołaliśmy do życia dwa projekty (Polskiedzieci.org, Zsquad), które choć różnią się specyfiką i zakresem działań, stanowią naszą inwestycję w przyszły sukces młodego pokolenia.

Grupa Kapitalowa Polskie Dzieci

Fundacja PolskieDzieci.org

Założona w 2015 r. fundacja PolskieDzieci.org wspiera edukację zdrowotną w polskich szkołach. Zajmuje się promocją i profilaktyką zdrowego życia wśród dzieci, młodzieży, pedagogów oraz rodziców.
Więcej na:
www.polskiedzieci.org

Grupa Kapitalowa ZSQUAD

ZSquad

Zsquad to projekt, który pod hasłem Szkolny Akcelerator Sukcesu w Biznesie edukuje i wspiera młodzież licealną w obszarze świadomego rozwoju własnej kariery oraz skutecznego wejścia
na polski rynek biznesowy. W ramach aktywności realizowane są wykłady motywacyjne, warsztaty oraz praktyki w spółkach z grupy kapitałowej WDB. Dodatkowo przyznawane są roczne stypendia wspierające rozwój zainteresowań uczniów.
Więcej na:
www.zsquad.pl

Grupa Kapitalowa Stowarzyszenie

Stowarzyszenie Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju

Wsparcie dla weteranów wojskowych. Od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Rannych i Poszkodowanych w Misjach Poza Granicami Kraju, wpierając żołnierzy Wojska Polskiego, którzy zostali ranni, pełniąc służbę podczas misji zagranicznych (w szczególności w Iraku i Afganistanie).

Grafika 440x323 Brokerzy Dla Ukrainy

Brokerzy ubezpieczeniowi – razem, na pomoc Ukrainie + grafika z aktualności #BrokerzyDlaUkrainy

W związku z bardzo poważną sytuacją humanitarną na Ukrainie wywołaną zbrojnym atakiem ze strony Rosji, uruchomiliśmy inicjatywę #BrokerzyDlaUkrainy. Naszym celem jest przywołanie do współpracy całej branży brokerskiej i zrealizowanie jak największej ilość wpłat do skarbonki, którą uruchomiliśmy w ramach zbiórki Polskiej Akcji Humanitarnej – SOS Ukraina.

Grafika 440x323 WDB Sponsorem K Pilkarskiego

WDB partnerem głównym Akademii Piłkarskiej

Mocno wierzymy, że sport to jedna z najlepszych inwestycji w zdrowie i szczęście naszych dzieci, dlatego z wielkim entuzjazmem wsparliśmy Akademię Piłkarską Oleśnica. Jako firma zajmująca się ochroną ubezpieczeniową gotowość wspierania potrzebnych społecznie inicjatyw mamy wpisaną w organizacyjne DNA. Szczególnie tych, które odnajdują się w przyjętej przez nas strategii realizacji działań z zakresu społecznej odpowiedzialności biznesu.