Aktualności

Grafika News 700x300 K Ekspercki AM

Formuła direct i nowe podejście do NNW dla dzieci.

Niewątpliwie minione miesiące z pandemią w tle przyspieszyły cyfryzację w niemal każdej dziedzinie naszego życia. Dystans społeczny, ograniczenia sanitarne i konieczność codziennego funkcjonowania, z jednej strony uruchomiły wdrożenia cyfrowe po stronie dostawców, a z drugiej zmotywowały do ich używania samych klientów. W taki scenariusz idealnie wpisują się ubezpieczenia, które konsekwentnie i jeszcze przed pandemią rozpoczęły swój marsz w kierunku formuły on-line.

Czy łatwość i szybkość uruchamiania ochrony NNW dla dzieci to jedyny argument za przejściem do formuły online?

Na co stawiają klienci indywidualni i jakie korzyści dostrzegają pracodawcy w cyfrowej formule ubezpieczeń NNW dla dzieci i młodzieży? Jak na te rozwiązania wpłynęła pandemia i w jakim kierunku rozwinie się rynek ubezpieczeń grupowych?

Odpowiedzi m.in. na w/w pytania możemy znaleźć w komentarzu eksperckim Agnieszki Mazur, Broker i Lider Zespołu Ubezpieczeń Grupowych w WDB S.A., opublikowanym w najnowszym wydaniu Almanachu Brokerów 2021.

Zapraszamy do lektury, strona 10: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/mu/MU_almanach2021.pdf