Aktualności

Wdbsa Blog Njackowiak

Jak broker ubezpieczeniowy radzi sobie ze skutkami pandemii?

„Jako doświadczony broker ubezpieczeniowy, powinniśmy dawać przykład w radzeniu sobie z pandemią.”

Idąc za słowami Natalii Jackowiak, Członka Zarządu WDB S.A., praca z ryzykiem, u doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, to źródło istotnej kompetencji jaką jest umiejętność przewidywania potencjalnych zagrożeń oraz sprawne budowanie procedur „wyprzedzania”. Takich, które mają za zadanie zminimalizować potencjalne niebezpieczeństwo, a w razie jego wystąpienia ograniczyć skutki oraz maksymalnie przyspieszyć proces przywrócenia stanu sprzed niepożądanych okoliczności. Jest to szczególnie istotne, kiedy niechciane zdarzenia zakłócają np. ciągłość działalności organizacji.

Cyt.:
„W WDB S.A., dzięki wiedzy i zaangażowaniu całego zespołu, udało nam się niebywale sprawnie przygotować organizację do przechodzenia przez burzliwy rynkowo czas #Covid19.

Wśród wszystkich działań, które wdrożyliśmy (na długo przed aktualnym rygorem) znalazły się m.in.:

  • uproszczone i gotowe do błyskawicznego wdrożenia procedury umożliwiające pracę zdalną;
  • niezbędne wsparcie w zakresie przygotowania przestrzeni biurowych do dostępnej dla wszystkich ochrony przed potencjalnym zakażeniem koronawirusem;
  • kanały, procedury oraz technologia umożliwiające zdalną i stałą komunikację między nami oraz z naszymi klientami;
  • bieżące i ciągłe kontakty z klientami w zakresie aktualnych potrzeb oraz wsparcie w walce ze skutkami epidemii.

Przy tym wszystkim regularnie dbamy o wspólne samopoczucie w najprostszy na świecie sposób, pytaniem: „Jak się dzisiaj czujesz?”.