Aktualności

Wdbsa Blog Mmuszynski

Rekomendacje PIU – komentarz doświadczonego brokera.

Rekomendacje PIU w związku z pandemią – co może być szczególnie
pomocne?

Zapytaliśmy Mariusza Muszyńskiego, CEO WDB S.A., o bieżącą opinię na temat rekomendacji PIU (Polska Izba Ubezpieczeń) przygotowanych dla rynku ubezpieczeniowego. W odpowiedzi otrzymaliśmy kilka bardzo istotnych komentarzy.

Cyt.:
„Ze wszystkich 14 wskazanych, bardzo ważnych rekomendacji, odniosę się do dwóch, w mojej opinii szczególnie potrzebnych:

1. Prolongowanie terminu płatność rat składek.

Bardzo dobry pomysł! Przełożenie terminu płatności raty składki pozwala choć trochę odciążyć klienta. W mojej ocenie, Zakłady Ubezpieczeń powinny również rozważyć możliwość rozłożenia składki na więcej rat, np. 6-8, dzięki czemu obciążenia z tego tytułu będą mniej uciążliwe dla klienta.

2. Wsparcie klientów posiadających lub zawierających umowę ubezpieczenia z Działu II.

Kolejny bardzo dobry pomysł. Towarzystwa powinny rozważyć, szczególnie u klientów bezszkodowych, możliwość automatycznego odnawiania polis na kolejny okres ochrony i przy zachowaniu dotychczasowych warunków.

Dodatkowo w przypadku przestoju np. floty pojazdów, warto rozważyć możliwość renegocjowania wysokości składki ubezpieczenia. Ryzyko w czasie postoju jest niewątpliwie mniejsze.”