Aktualności

Grafika News 700x300 K Ekspercki RS

Ubezpieczenia skarbowe – alternatywa czy rozszerzenie D&O?

Nieustanne zmiany w prawie podatkowym, niespójne orzecznictwo w połączeniu z nasilającym się kontrolami to z całą pewnością niesprzyjające okoliczności do aktywności w biznesie. Szczególnie, że naruszenie przepisów z zakresu prawa podatkowego może mieć swoje konsekwencje w postaci kar przewidzianych w kodeksach karnym oraz karnym-skrabowym (w tym pozbawienia wolności nawet do 25 lat).

„Rosną liczba skazanych oraz średnia wartość sporu podatkowego. Powoduje to niepewność po stronie przedsiębiorców oraz poszukiwania dostępnych form wsparcia i zabezpieczenia.”, R. Szatkowska, Alamanach Brokerów 2021

W najnowszym wydaniu Almanachu Brokerów 2021, Renata Szatkowska – dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Majątkowych i Likwidacji Szkód w WDB S.A., udzieliła komentarza eksperckiego w sprawie ubezpieczeń skarbowych.

Z wypowiedzi możemy się dowiedzieć m.in.:

  • z jakich ubezpieczeń możemy korzystać, aby chronić interes władz spółki i jej kluczowych menedżerów;
  • czym jest ubezpieczenie D&O i jak warto je rozpatrywać w kontekście ubezpieczeń skarbowych;
  • na jakie wsparcie możemy liczyć w przypadku wystąpienia okoliczności uruchamiających ochronę;
  • co zrobić, aby minimalizować ryzyko odpowiedzialności karno-skarbowej.

Serdecznie zapraszamy do lektury oraz kontaktu w razie zainteresowania dedykowaną ochroną „skarbową” u Państwa w firmie. Pełna wypowiedź dostępna na stronie 34, w Alamanachu Brokerów 2021: https://miesiecznikubezpieczeniowy.pl/mu/MU_almanach2021.pdf

Na temat innowacyjnego podejścia do prewencji łączonej z dedykowaną ochroną skarbową w firmach rozmawialiśmy podczas webinarium eksperckiego „U-bezpieczenik KKS”. Pośród ekspertów, wypowiadali się bardzo doświadczony karnista, autoryzowany doradca podatkowy oraz broker ubezpieczeniowy. Zainteresowanych zapraszamy do obejrzenia: https://youtu.be/QPTReJGf4OE