Aktualności

Grafika News 700x300 Katastrofy Kolejowe

Katastrofy kolejowe: wyzwanie nie tylko dla ubezpieczycieli i sektora kolejowego.

W tym miesiącu w Holandii doszło do tragicznej w skutkach kolizji – skład osobowy wjechał w żurawia rozstawionego na torach. Wiele osób zostało poszkodowanych. Przyczyny najprawdopodobniej jeszcze nie ustalono i jak to bywa w tego typu zdarzeniach, łatwo nie będzie, a z pewnością nie szybko.

Katastrofy kolejowe to zdarzenia o niespodziewanym rozmiarze, szczególnie jeżeli dotyczą pociągów pasażerskich. Skala zniszczeń i ludzkiego cierpienia jest nie do opisania. Potencjalne roszczenia majątkowe czy osobowe są trudne do oszacowania na początkowym etapie postępowania. Ostatecznie odszkodowania mogą obejmować koszty związane z utratą życia, zadośćuczynieniem, uszczerbkiem na zdrowiu, szkodami materialnymi, opóźnieniami pociągów, a nawet z zanieczyszczeniem środowiska.

Jednym z najbardziej skomplikowanych przypadków ubezpieczeniowych w Polsce była katastrofa kolejowa pod Szczekocinami, której 11. rocznicę obchodziliśmy w marcu bieżącego roku. Zderzyły się wówczas dwa składy pasażerskie – zginęło 16 osób, a ponad 100 osób zostało rannych. Przyczyny katastrofy badano przez kilka lat, a procesy sądowe ciągnęły się długo. Ostatecznie wskazano na zbieg nieszczęśliwych okoliczności oraz błędy i zaniedbania popełnione przez człowieka – wyroki skazujące usłyszeli dróżnik i dyżurna ruchu posterunku kolejowego, którzy wpuścili dwa pociągi na ten sam tor.

Błąd ludzki to statystycznie jedna z najczęstszych przyczyn wypadków na polskich torach. Nieprawidłowości sterujących ruchem czy maszynistów zdarzają się dużo rzadziej niż nieostrożność kierowców pojazdów na przejazdach kolejowych, czy pieszych. To pokazuje jak nieprzewidywalne są zdarzenia, do których może dojść niezależnie od stanu technicznego infrastruktury kolejowej czy taboru.

Katastrofa kolejowa to sprawdzian dla wielu stron, organów administracji rządowej, właścicieli infrastruktury, przewoźników, podmiotów odpowiedzialnych za bezpieczeństwo, organizację pracy, służb ratunkowych, ale także dla ubezpieczycieli zaangażowanych w polisy majątkowe i odpowiedzialności cywilnej. Produktów ubezpieczeniowych dostępnych na rynku jest kilka, w tym m.in. OC przewoźnika kolejowego, OC przewoźnika kolejowego w związku z prowadzoną działalnością czy Casco taboru.

Warto zadbać o kompleksową ochronę, zwłaszcza że jedno zdarzenie szkodowe może angażować kilka polis z uwagi na wzajemne przenikanie się odpowiedzialności podmiotów działających w sektorze kolejowym, a w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej z polisy OC sprawcy dobrze zaaranżowana polisa majątkowa Casco pozwoli na pełne pokrycie poniesionych strat w taborze kolejowym.

Ewelina Świętek,
Broker Ubezpieczeniowy, Zespół Ubezpieczeń Majątkowych