Aktualności

Consolidation

Konsolidacja pośredników w branży „insurance” – zdecydowanie tak, ale…

„Znam już trochę nasz rodzimy rynek, w związku z czym nie wierzę w konsolidację branży poprzez wymianę udziałów.”

W Dzienniku Ubezpieczeniowym ukazał się ciekawy artykuł poświęcony analizie procesów konsolidacyjnych na rynku pośredników ubezpieczeniowych (autor: Marcin Z. Broda, „Konsolidacja pośrednictwa”). Jak pokazują ostatnie transakcje, w kanale agencyjnym doszło już do kilku poważnych integracji. Firmy brokerskie wydają się stać dopiero u progu branżowej konsolidacji, w której akceleracji istotnym czynnikiem, m.in. może być pandemia koronawirusa.

O podzielenie się swoimi doświadczeniami inwestycyjnymi, w tej istotnej i aktualnej sprawie, poprosiliśmy Prezesa Zarządu WDB S.A. Mariusza Muszyńskiego. Niemal natychmiast, bazując na swoich wieloletnich doświadczeniach z rynkiem inwestycyjnym (w tym konsolidacjach brokerskich), odniósł się do sprawy i wskazał bardzo ważną determinantę sukcesu, w omawianych procesach. Jaką? Zapraszamy do lektury.

Mariusz Muszyński, CEO WDB S.A.:
„Dziś w dzienniku ubezpieczeniowym pojawił się ciekawy artykuł dotyczący konsolidacji sektora pośrednictwa ubezpieczeniowego w Polsce. Od kilku lat widzimy jak mocno zaczyna konsolidować się sektor multiagencji ubezpieczeniowych – przykład działań UNILINK SA, który konsolidację robi już na masową skalę dzięki współpracy z Funduszem Private Equity. Natomiast działania konsolidacyjne w sektorze brokerów ubezpieczeniowych są znikome. W ciągu ostatnich kilku lat mamy zaledwie kilka prób konsolidacji branży – wskazane w artykule przykłady przejęcia ATIS przez MJM, czy przejęcie STBU przez MAK. To naprawdę niewiele jak na polski rynek i, w mojej ocenie, nadchodzi moment kiedy branża musi zacząć się konsolidować się na poważnie. Będzie to możliwe tylko i wyłącznie ze wsparciem poważnych funduszy Private Equity (PE).

Niestety nie da się robić konsolidacji bez pieniędzy. Znam już trochę nasz rodzimy rynek, w związku z czym nie wierzę w konsolidację branży poprzez wymianę udziałów. Nasze doświadczenia ze skutecznym przejęciem KBB i EKU (firmy brokerskie) pokazują, że konieczne są środki finansowe, aby skutecznie konsolidować.

Przed nami naprawdę ciekawe czasy. Zastanawiam się, który z dużych brokerów jako pierwszy podejmie się konsolidacji na poważnie. Mając na uwadze aktywność brokerów w zakresie konsolidacji branży w Europie, bądź USA, uważam, że na polskim rynku mamy wiele do nadrobienia.

We’ve translated the CEO’s statement for our international readers.

„There is an interesting article about the consolidation of the insurance mediation sector in Poland published today in the press Dziennik Ubezpieczeniowy. Over the past few years, we’ve been observing how strongly the insurance multiagency sector is starting to consolidate – an example of UNILINK SA’s activities, which consolidation is already on a massive scale thanks to its cooperation with the Private Equity Fund.

The consolidation activities in the insurance brokerage sector are negligible. For the last few years we had only a few attempts of consolidation in this area – as the article says – takeover of ATIS by MJM and STBU’s takeover by MAK.

It is really not too much for our market and in my opinion the moment is coming when the industry must and should begin to consolidate seriously. A serious approach to the consolidation of the industry will be only possible with the support of major Private Equity funds – it is impossible to do consolidation without money – and having some knowledge about the Polish market – I don’t believe in the quality of consolidating the industry through the exchange of shares. Our experience with successful consolidation (acquisition of KBB and EKU) shows that cash is needed to consolidate effectively.

Interesting times ahead, I am curious which of the major brokers will be the first to take the consolidation of the industry seriously. Looking at brokers’ activity in consolidating the brokerage industry in Europe and in the USA, I do think that the Polish market has a lot to catch up on.”