Aktualności

OC Kontrahenta

Nasz dostawca oszczędza, a my ryzykujemy. Rola „OC” kontrahentów.

Jak często sprawdzamy, czy nasi kluczowi zleceniobiorcy posiadają odpowiednie ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, w związku z prowadzoną działalnością?

W razie nienależytego wykonania usługi, czego skutkiem będzie szkoda u zleceniodawcy, to właśnie z polisy OC dostawcy zwykle najłatwiej będzie uzyskać odszkodowanie. Szczególnie, gdy będziemy mieli do czynienia z tzw. szkodą większych rozmiarów. Takie odszkodowanie uzyskamy oczywiście tylko wtedy, gdy zawarta przez naszego zleceniobiorcę umowa ubezpieczenia OC, będzie zawierała odpowiednie: zakres oraz sumę ubezpieczenia.

W obecnej sytuacji gospodarczej wiele przedsiębiorstw już rozpoczęło szukanie oszczędności. Niestety, częstą praktyką okazuje się redukowanie kosztów w obszarze ubezpieczeniowym. Tym bardziej „niestety”, im bardziej decyzje ograniczające ochronę interesu organizacji będą miały charakter impulsowy, bez stosownej analizy kosztów potencjalnych konsekwencji takiego działania.

W praktyce musimy liczyć się np. z rezygnacją z zakupu, bądź odnowienia niektórych umów ubezpieczenia, lub z ograniczaniem ich zakresu oraz sum (efekt: obniżenie składki). W przypadku OC, taka „odchudzona” polisa może nie pokryć szkód, które dostawca wyrządzi nam w związku z nienależytym wykonaniem zlecenia (zakres ubezpieczenia okaże się zbyt wąski, albo suma ubezpieczenia zbyt niska). W takiej sytuacji oczywiście będzie przysługiwało nam roszczenie bezpośrednio do sprawcy szkody (naszego dostawcy). Niestety w sytuacji, gdy wiele przedsiębiorstw na rynku ma dzisiaj problemy choćby z płynnością, uzyskanie stosownego odszkodowania może okazać się problematyczne, a na pewno bardzo czasochłonne.

Reasumując, w tym trudnym gospodarczo czasie, warto jednak abyśmy pamiętali o bieżącym sprawdzaniu, czy nasi główni zleceniobiorcy / dostawcy posiadają aktualną umowę ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w związku z prowadzoną działalnością. Aktualną i adekwatną, zarówno w kontekście zakresu, jak i odpowiedniej wysokości sumy ubezpieczeniowej. W tej materii, szczególnie w przypadku jakichkolwiek wątpliwości, warto zwrócić się z prośbą o wsparcie do swojego brokera ubezpieczeniowego.

Autor: Mateusz Holly, Prokurent WDB S.A.

————————————–
WDB S.A. w ramach obsługi brokerskiej zapewnia swoim klientom bezpłatną weryfikację polis OC kluczowych dostawców. Zapraszamy do kontaktu i współpracy. Kompleksowo i bardzo skutecznie zarządzamy ochroną ubezpieczeniową naszych Klientów.