Aktualności

NNW SZKOLNE NEWS

NNW dla dzieci i młodzieży – o czym warto wiedzieć, zanim się zdecydujemy?

Zadaniem tego ubezpieczenia jest m.in. rekompensata w postaci wsparcia finansowego po przebytym wypadku, które z założenia powinno pokryć koszty leczenia oraz, w przypadku poważniejszych uszkodzeń ciała, często zalecaną rehabilitację.

Ubezpieczenie szkolne, czyli od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) jest polisą, która chroni dzieci oraz młodzież szkolną w razie nieszczęśliwego wypadku i obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy w roku. Zadaniem tego ubezpieczenia jest m.in. rekompensata w postaci wsparcia finansowego po przebytym wypadku, które z założenia powinno pokryć koszty leczenia oraz, w przypadku poważniejszych uszkodzeń ciała, często zalecaną rehabilitację. Dobrze skonstruowana polisa powinna zawierać świadczenia na wypadek pojawienia się poniższych okoliczności, tj.:

  • Zgon ubezpieczonego;
  • Trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, odmrożenia, poparzenia);
  • Uciążliwe leczenie (stłuczenia, poważniejsze otarcia, rany);
  • Leczenie szpitalne w wyniku nieszczęśliwego wypadku;
  • Leczenie szpitalne w wyniku choroby;
  • Zwrot kosztów leczenia.

Zawierając umowę z ubezpieczycielem, należy zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia oraz wysokości w.w. świadczeń. Równie ważnym elementem ubezpieczenia są zapisy wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz zapisy odmienne, dodatkowe do OWU. Które kwestie zasługują zatem na szczególną uwagę? Z całą pewnością warto wziąć pod lupę, m.in.:

  • Obszar obowiązywania ubezpieczenia – najlepszym zapisem jest ochrona, która obowiązuje na terenie świata.
  • Rozszerzenie ochrony o wyczynowe uprawianie sportu (czyli wszystkie formy zajęć pozalekcyjnych t.j.: SKS, szkółki piłkarskie, zajęcia taneczne itp.)
  • Zapisy dotyczące leczenia szpitalnego oraz maksymalnego okresu pobytu w szpitalu – w tym zakresie pobyt w szpitalu powinien być wypłacany minimum od 2 dnia pobytu w placówce, do 90/180 dni.
  • Tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu – dokument ten określa stopień trwałego uszczerbku na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, oparzenia, odmrożenia itp.), który wyrażany jest w procentach lub przedziale procentowym. Każdy procent odpowiada określonej kwocie odszkodowania, co ma ostatecznie stanowić o docelowej wysokości wypłacanych świadczeń.

Istotną rzeczą jest również zapoznanie się z listą wyłączeń z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, gdzie oprócz najczęściej pojawiających się obszarów, możemy zweryfikować np. rodzaje sportów, za które TU nie ponosi odpowiedzialności. Najczęściej są one związane z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Na pewno interesującą kwestią dla wszystkich rodziców jest ochrona na wypadek pobytu w szpitalu i pozytywnego testu na obecność koronawirusa u dziecka. Od pewnego czasu polisy NNW włączają w zakres ochrony leczenie szpitalne w wyniku choroby. Jeśli OWU nie posiadają wyłączenia w postaci epidemii/pandemii, rodzice mogą liczyć na wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19 (do ustalonego w OWU limitu), ustalanych jako iloczyn liczby dni spędzonych w szpitalu oraz stawki za dzień pobytu przypisanej do danego wariantu ubezpieczenia. Należy pamiętać, że polisa NNW nie pokrywa kosztów leczenia w związku z chorobą, która wcześniej była przyczyną pobytu w szpitalu, a wymaga dalszego leczenia, bądź rehabilitacji.

Przy doborze ubezpieczeń NNW warto skorzystać ze wsparcia doświadczonego brokera ubezpieczeniowego, który poza aktualną wiedzą i doświadczeniem w tej materii, dysponuje możliwościami negocjowania warunków dopasowanych do specyfiki i oczekiwań klienta. Ogromną wartością jest dodatkowe, praktyczne wsparcie w procesie zgłaszania i likwidacji szkód.

Autor: Agnieszka Mazur, Broker WDB S.A., Zespół Ubezpieczeń Grupowych


WDB S.A. to wiodący na polskim rynku broker ubezpieczeniowy. W ramach swojej działalności oferuje kompleksowe wsparcie dla klientów z różnych segmentów rynku, we wszystkich rodzajach ubezpieczenia. Posiada wieloletnie doświadczenie w projektowaniu, negocjacjach i wdrożeniach programów ubezpieczeń szkolnych, którymi dzisiaj objęte jest ponad 250 tys. dzieci na terenie całej Polski. Przy projektowaniu i wdrożeniach w ramach NNW dla dzieci korzysta z nowoczesnych rozwiązań technologicznych, kierując się kluczową zasadą wyrażoną hasłem: Troska o radość i bezpieczeństwo.