Aktualności

5 Pkt Zarządcy

Pięć punktów kontrolnych w ocenie potencjału brokera ubezpieczeniowego.

Zarządzasz nieruchomościami? Odpowiadasz za spółdzielnię mieszkaniową, a może reprezentujesz interes wspólnoty mieszkaniowej? Sprawdź na co warto zwrócić uwagę, aby mieć pewność, że współpracujesz z odpowiedniem brokerem ubezpieczeniowym.

Każda wspólnota mieszkaniowa realizuje własną strategię zapewnienia odpowiedniej ochrony ubezpieczeniowej. U części kwestią ubezpieczenia zajmuje się zarząd wspólnoty, inni powierzają sprawę profesjonalnemu zarządcy nieruchomości. W przypadku doboru samej ochrony, dominują dwa podstawowe modele:

Model 1 – ochronę dobiera się z zestawu gotowych, ogólnie dostępnych produktów w ofercie agenta, lub multiagenta ubezpieczeniowego;

Model 2 – profesjonalną ochronę i jej bieżącą obsługę (np. w zakresie likwidacji szkód) zapewnia doświadczony broker ubezpieczeniowy.

Jeśli wspólnota oczekuje wysokiej jakości ubezpieczenia, które jest dopasowane do jej specyfiki oraz na bieżąco monitorowane pod kątem zakresu, jakości oraz obsługi, często wybiera model drugi, czyli nawiązuje współpracę z brokerem ubezpieczeniowym.

Aby ta kooperacja zapewniała stałą i najwyższą jakość ochrony ubezpieczeniowej, warto w jej toku wziąć pod uwagę pięć punktów kontrolnych, których monitorowanie może pomóc we wczesnej identyfikacji obszarów do zmiany:

1. Jaka jest bieżąca sytuacja finansowa i prawno-organizacyjna brokera.

Niestety, szczególnie w przypadku mniejszych firm, czasem zdarzają się turbulencje w codziennej działalności (np. finansowe), których owocami mogą być zaniechania w dopełnianiu obowiązków względem wspólnoty. Im większa i bardziej stabilna firma, tym większa gwarancja, że wsparcie brokera będzie realizowane bez przerw i przy zaangażowaniu odpowiednich środków (technicznych, finansowych, osobowych).

2. Czy broker prowadzi rzetelną analizę potrzeb ubezpieczeniowych, których celem jest właściwe dobranie ochrony ubezpieczeniowej, bądź w przypadku kontynuacji, odpowiednia jej modyfikacja.

Profesjonalny broker robi wszystko, aby ochrona zawsze była weryfikowana pod kątem dostępnych możliwości i konfrontowana z innym rozwiązaniami. Wygrywa najlepsza dla danej wspólnoty. Bywa, że „diabeł tkwi w szczegółach”, a dobry broker potrafi je zauważyć. Dodatkowo implementuje wnioski z doświadczeń, które zbiera w toku współpracy.

3. Terminowość w realizowaniu obowiązków wynikających z bieżącej obsługi ochrony ubezpieczeniowej, np. terminy cesji bądź ekspiracji biegu ochrony.

Doświadczony broker doskonale wie „kiedy” i „ile ma czasu”. Pamięta za ubezpieczonych.

4. Skuteczność i stała gotowość do wsparcia w zakresie likwidacji szkód.

Brokerzy wyspecjalizowani w branży mieszkalnictwa (często obfitującej w dużą ilość różnych szkód) mają zespoły oraz odpowiedniej klasy narzędzia, niezbędne do sprawnego procesowana i wsparcia w ich likwidacji. W tej materii nie ma miejsca na opieszałość.

5. Gotowość operacyjna i intelektualna do udzielania wsparcia w przypadku pojawienia się tzw. „trudnych sytuacji”.

Np. nietypowych szkód, których odpowiednia interpretacja może być kluczowa dla uzyskania odszkodowania z towarzystwa ubezpieczeniowego.

Skuteczna ochrona mienia oraz odpowiedzialności cywilnej mieszkańców wspólnoty to kwestie, które bez wątpienia warto oddelegować profesjonalistom. W grę wchodzą nie tylko bezpieczeństwo i spokój wielu rodzin, ale również profesjonalizm i zaufanie do zarządcy nieruchomości.

Konsultacja:
Renata Szatkowska – Dyrektor w Zespole Ubezpieczeń Majątkowych i Likwidacji Szkód WDB S.A.


————————————-
WDB S.A. to jeden z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 035 000 zł, a wartość lokowanych składek każdego roku przekracza 200 mln zł. Spółka przez lata wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze zarządców nieruchomości oraz spółdzielni mieszkaniowych. Posiada dedykowany zespół brokerów branżowych, własny system CRM ułatwiający klientom bieżącą obsługę ochrony ubezpieczeniowej oraz możliwość budowania programów ochronnych z największymi Towarzystwami Ubezpieczeniowymi w Polsce i Europie.