Aktualności

Grafika News 700x300 Wspieramy Lokalnie

Ruszyliśmy ze wsparciem dla lokalnych społeczności w ramach specjalnego programu PIB Group.

Społeczna odpowiedzialność biznesu to jeden z bardzo istotnych filarów działalności WDB S.A. Poza profesjonalną obsługą ubezpieczeniową naszych klientów staramy się regularnie wspierać różne organizacje, które za swój cel stawiają pomoc określonym grupom społecznym. Dzielimy się również naszą wiedzą, czy to w formie celowanych projektów np. #ZSquad dla młodzieży szkolnej , czy w ramach #PogotowieBrokerskie, które powołaliśmy w związku z pandemią i jej wpływem na wyzwania ubezpieczeniowe firm na polskim rynku.

Z ogromnym entuzjazmem przyjęliśmy informacje na temat specjalnej inicjatywy PIB Community Trust, która została powołana przez PIB Group w celu wspierania lokalnych aktywności dobroczynnych. Nadrzędną ideą tego przedsięwzięcia jest regularna i rozwijająca się wraz z Grupą pomoc dla różnych projektów i organizacji dobroczynnych, które wskażą pracownicy Grupy w swoich lokalnych społecznościach i z którymi mają osobiste doświadczenia. Międzynarodowy rozwój Grupy sprawił, że kolejne środki trafiają w ręce potrzebujących z różnych państw europejskich.

Tak o inicjatywie mówi Nigel Salisbury, Chairman The PIB Community Trust:

PIB Community Trust to nasza nowa, wspaniała inicjatywa, która stanowi kluczowy filar szerszej działalności CSR i jednocześnie wpisuje się w biznesowe priorytety Grupy. Dzięki wsparciu PIB Group, która przeznacza część swoich dochodów na cele charytatywne, PIB Community Trust zapewnia finansowanie mające na celu wsparcie lokalnych działań społeczno-charytatywnych.

Wspaniałe wieści są takie, że w tym roku pomoc w ramach grupowej inicjatywy dotarła również do Polski. Nasi koledzy i koleżanki z WDB wskazali różne organizacje dobroczynne, które znają ze swoich lokalnych rynków i z którymi mają własne doświadczenia. Ostatecznie udało się pozyskać wsparcie dla aż dziesięciu różnych organizacji, na łączną kwotę przekraczającą równowartość 20 tys. zł. Pośród obdarowanych znalazły się fundacje i stowarzyszenia niosące pomoc m.in. chorym dzieciom, chorym na nowotwory, osobom niepełnosprawnym, hospicjom, ale także i takie, które zajmują się promocją zdrowego żywienia pośród dzieci i młodzieży szkolnej, bądź organizują pomoc dla porzucanych i schorowanych zwierząt.

Tak o naszej pierwszej, polskiej edycji w ramach programu mówi jego koordynatorka z ramienia WDB, Paulina Gromadzka:

Jako spółka brokerska z Grupy PIB mamy możliwość korzystania z wielu akcji i programów organizowanych w ramach Grupy. Jedną z nich jest akcja Community Trust, polegająca, najprościej mówiąc, na przekazywaniu pomocy finansowej fundacjom i organizacjom charytatywnym zaproponowanym przez pracowników poszczególnych firm w ramach Grupy. Dzięki Nigelowi Salisbury, odpowiedzialnemu za projekt PIB Community Trust oraz moim koleżankom i kolegom z WDB, udało się przekazać pomoc finansową dziesięciu organizacjom charytatywnym działającym w Polsce. Środki finansowe do dyspozycji funduszu będą zwiększane wraz z jego rozwojem, dzięki czemu kolejne akcje w ramach Community Trust przy udziale WDB będą jeszcze szerzej zakrojone.

Ogromnie cieszymy się na możliwość zarówno uczestniczenia w programie, jak i rozwoju jego zasięgu w Polsce, idącego w parze ze wzrostem naszej Grupy.