Aktualności

Grafika News 700x300 Ubezpieczenia Na Zycie

Ubezpieczenie na życie – co obejmuje i jak działa?

Ubezpieczenie na życie jest formą zabezpieczenia finansowego na wypadek śmierci ubezpieczonego. Ubezpieczony zabezpiecza wskazane w polisie osoby uposażone, opłacając co miesiąc ustaloną składkę za ochronę ubezpieczeniową. Ubezpieczenie życia, w sytuacji kiedy dojdzie do śmierci ubezpieczonego, może  okazać się ważnym wsparciem dla rodziny. W tak trudnej i nieoczekiwanej sytuacji uposażeni otrzymają środki finansowe pomocne w przypadku:

 • spłaty kredytu mieszkaniowego,
 • zabezpieczenia codziennych potrzeb dzieci (edukacja, codzienne potrzeby),
 • utrzymania dotychczasowego poziomu życia.

Ubezpieczenie na życie obejmuje ochroną również zdrowie samego ubezpieczonego na okoliczności różnych zdarzeń ubezpieczeniowych, takich jak:

 • pobyt w szpitalu,
 • operacja chirurgiczna,
 • wypadek komunikacyjny,
 • uszczerbek na zdrowiu,
 • wystąpienie poważnej choroby,
 • wystąpienie nowotworu złośliwego
 • leczenie specjalistyczne.

Zakres ubezpieczenia na życie może zostać rozszerzony również o dodatkowe świadczenia rodzinne, tj.

 • śmierć rodziców/teściów,
 • śmierć małżonka,
 • urodzenie dziecka,
 • ciężkie choroby dziecka,
 • ciężkie choroby małżonka/partnera.

Składa będzie zależała m.in. od zakresu ubezpieczenia, ilości osób objętych ochroną (np. włączenie rodziny), wieku ubezpieczonego oraz wariantów ubezpieczenia różniących się wartościami sumy ubezpieczenia oraz stawek w ramach zestawionych w ofercie świadczeń (dzień pobytu w szpitalu, kwota za % uszczerbku na zdrowiu, dodatkowe świadczenia wybrane z listy dostępnych możliwości).

Ubezpieczenia na życie w formułach indywidualnej i grupowej

Ubezpieczenie na życie może być dostępne w formie indywidualnej oraz w formie grupowej dla pracowników określonego zakładu pracy. Możliwe są również grupy otwarte, które posiadają dedykowane oferty ubezpieczeniowe uwzględniające specyfikę danego zawodu – np. ubezpieczenia na życie dla myśliwych, ubezpieczenia na życie na mechaników samochodowych inicjowane np. przez organizacje zrzeszające daną grupę zawodową. Ochrona grupowa jest jedną z najkorzystniejszych form ubezpieczenia na życie, ponieważ gwarantuje szeroki zakres oraz odpowiednie warunki ochrony przy jednocześnie atrakcyjnej składce miesięcznej. Ochrona ubezpieczeniowa obowiązuje na całym świecie, 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Dzięki takiej konstrukcji mamy pewność, iż bez względu na to gdzie się aktualnie znajdujemy mamy zapewnioną ochronę ubezpieczeniową.

Ubezpieczeniem grupowym na życie może zostać objęty nie tylko pracownik ale i członkowie jego rodziny. Do umowy pracownik może dołączyć małżonka/partnera czy też pełnoletnie dziecko. Członkowie rodziny mogą korzystać często z tego samego zakresu ochrony z jakiego korzysta pracownik. Ubezpieczenie w formule indywidualnej to nic innego jak ochrona dobierana i uruchamiana we własnym zakresie w ramach propozycji dostępnych na rynku, np. u agenta ubezpieczeniowego, w internetowych zestawieniach i porównywarkach, czy np. w ofercie naszego banku.

Ubezpieczenie na życie – indywidualne czy grupówka?

Najkorzystniejsze a zarazem najbardziej atrakcyjne cenowo jest ubezpieczenie na życie w formie grupowej. Za stosunkowo niedużą składkę miesięczną otrzymujemy zarówno szeroki zakres ochrony jak i sumy ubezpieczenia, często niemożliwe do uzyskania w ubezpieczeniach indywidualnych. Wysokość składki za ubezpieczenie na życie, poza zakresem ochrony, zależy często od takich czynników jak zagrożenie na stanowisku pracy czy struktura wiekowo-płciowa pracowników (wiek ubezpieczonych). Cenę ubezpieczenia na życie warunkuje również szczegółowy zakres, np. czy ubezpieczenie rozszerzone jest o dodatkowe pakiety (tzw. cegiełki): ochronne, wypadkowe bądź dotyczące zdrowia dziecka. W przypadku wyboru takich pakietów rozszerzamy zakres ochrony co automatycznie skutkuje wzrostem miesięcznej składki.

Ubezpieczeniem grupowym na życie może zostać objęty nie tylko pracownik, ale i członkowie jego rodziny. Do umowy pracownik może dołączyć małżonka/partnera czy też pełnoletnie dziecko. Członkowie rodziny mogą korzystać często z tego samego zakresu ochrony z jakiego korzysta pracownik. Oczywiście wybór oferty grupowej nie wyklucza uruchomienia dodatkowej polisy w opcji indywidualnej. Dzięki temu w przypadku zdarzenia wpisanego w zakresy ochrony będziemy mogli liczyć na odszkodowania z dwóch różnych źródeł, bądź potraktować obie oferty w sposób komplementarny.

Zanim podejmiemy decyzję o wyborze oferty ubezpieczenia na życie warto sprawdzić czy nasz pracodawca przygotował rozwiązania w ramach oferty grupowej. Informacje możemy pozyskać w dziale zasobów ludzki (HR), ewentualnie w księgowości, bądź u przełożonego. Jeśli nasz pracodawca korzysta ze wsparcia brokera ubezpieczeniowego, możemy zwrócić się również do wskazanych opiekunów.

Ubezpieczenia na życie – wyłączenia z ochrony

Wybierając ubezpieczenia na życie, czy te w formie indywidualnej czy grupowej, należy pamiętać o wyłączeniach jakie mogą pojawić się w zakresie ochrony. Wyłączenia to sytuacje w których towarzystwo ubezpieczeń może odmówić wypłaty świadczenia. Jednym z takich wyłączeń może być sytuacja, w której ubezpieczony umyślnie popełnił przestępstwo, samobójstwo lub samookaleczenie. Ochrona nie zadziała również w przypadku, gdy w takim działaniu pomogła osoba uposażona (beneficjent polisy).

Inne możliwe wyłączenia występujące w ubezpieczeniach na życie to między innymi:

 • działania wojenne, zamachy terrorystyczne w wyniku działań zbrojnych,
 • czynny i dobrowolny udział w aktach przemocy,
 • śmierć na skutek zatrucia alkoholem, zażycia narkotyków, środków odurzających lub innych środków farmakologicznych nieprzepisanych przez uprawnionego lekarza,
 • amatorskie uprawianie sportów wysokiego ryzyka, np.: wspinaczki, speleologii, sportów lotniczych, motorowych, nurkowania przy użyciu specjalistycznego sprzętu, narciarstwa ekstremalnego (freeride, snowbording wysokogórski, skoki i ewolucje snowboardowe).
 • spływy sportowe (rafting, canyoning, hydrospeed, kajakarstwo górskie), parkour, buggy kiting,
 • jazda ekstremalna na motocyklu.

Ubezpieczenie na życie i rola brokera ubezpieczeniowego

Rolą brokera ubezpieczeniowego jest przede wszystkim reprezentowanie interesów klienta w zakresie ubezpieczeń. Dla swojego Klienta poszukuje najlepszych ofert tak, aby przedstawione propozycje spełniały oczekiwania zarówno pracodawcy jak i jego pracowników. Broker ubezpieczeniowy jest specjalistą, który opracowuje nowatorskie, często „szyte na miarę”, rozwiązania ubezpieczeniowe przeznaczone dla konkretnych grup zawodowych i specjalności. Analizuje i weryfikuje potencjalne zagrożenia i ryzyka związane z zawieraniem umów ubezpieczenia. Odpowiednie zaprojektowanie ochrony ubezpieczeniowej oznacza w praktyce, iż możemy np. zwiększyć świadczenie w przypadku śmierci w następstwie nieszczęśliwego wypadku komunikacyjnego w pracy dla pracowników firmy transportowej/kurierskiej lub całkowicie je usunąć dla zespołów produkcji czy pracowników biurowych. Ponadto broker ubezpieczeniowy prowadzi kompleksowy serwis związany z przygotowaniem wdrożenia ubezpieczenia, samym wdrożeniem oraz późniejszą obsługą. Nie bez znaczenia jest również fakt, że skutecznie odciąża pracodawcę z formalności towarzyszących ubezpieczeniu.

Istotną kwestią ubezpieczeń na życie jest fakt, że możemy posiadać ich nieograniczoną ilość. Dotyczy to sytuacji kiedy w danym zakładzie pracy funkcjonuje więcej niż jedna oferta grupowego ubezpieczenia na życie do których mogą przystępować pracownicy. W przypadku formy indywidualnej również możemy wykupić dowolną ilość polis. Możemy również posiadać polisę grupową na życie w zakładzie pracy oraz dodatkową, wykupioną na własną rękę w ofercie indywidualnej.

Zakres ubezpieczenia w większości wiodących towarzystw ubezpieczeniowych w Polsce jest podobny. Poza ceną i zakresem ubezpieczenia różnice możemy zauważyć w różnego rodzaju pakietach dodatkowych, udogodnieniach związanych z samym funkcjonowaniem ubezpieczenia czy internetowej likwidacji szkód w serwisie towarzystwa.

Ubezpieczenia na życie – na co zwrócić uwagę przy wyborze oferty

To na co szczególnie zwracamy uwagę przy wyborze najlepszej oferty ubezpieczenia na życie to wypłata za pobyt w szpitalu. Warto wziąć pod lupę to, ile minimalnie dni musimy spędzić w placówce, aby przysługiwała nam wypłata. Dodatkowo za ile maksymalnie dni w roku będziemy mogli otrzymać rekompensatę. Poza tym istotne są również takie parametry, jak ilość operacji chirurgicznych w katalogu operacji, ilość jednostek leczenia specjalistycznego, ilość jednostek poważnych zachorowań ubezpieczonego oraz członków rodziny.

Poniżej przedstawiamy krótki opis wybranych propozycji, które postrzegamy jako atrakcyjne i warte rozważenia. Jest to ranking przygotowany na podstawie propozycji ubezpieczenia jakie w ostatnim czasie mieliśmy okazję analizować dla swoich klientów. Nie wskazujemy faworyta, ale pokazujemy możliwości jakie mamy na rynku ubezpieczeń na życie. Towarzystwa ubezpieczeniowe nieujęte poniżej również zasługują na uwagę, ponieważ mogą wyróżnić się czymś czego nie mają inni, a co akurat znajdzie się w obszarze zainteresowania osoby poszukującej takiej ochrony. Rasumując przedstawiamy te propozycje, które według nas zasługują na szczególną uwagę.

Ubezpieczenia na życie – oferty warte rozważenia. Ranking brokera

TUiR WARTA S.A.

 • Szeroki zakres ochrony życia i zdrowia ubezpieczonego oraz jego rodziny.
 • Ochrona zdrowia w zakresie poważnego zachorowania ubezpieczonego obejmuje 68 jednostek chorobowych.
 • Ochrona z tytułu pobytu w szpitalu może trwać nawet 365 dni w ciągu roku.
 • Wypłata świadczenia za śmierć dziecka bez górnej granicy wieku dziecka.
 • Pobyty w szpitalu oraz operacje wykonane w placówkach medycznych na terytorium UE oraz kilkunastu innych państw.
 • Możliwość rozszerzenia ubezpieczenia o dodatkowe pakiety dla dzieci czy assistance i pomoc w nagłych przypadkach.

Unum Życie TUiR S.A. 

 • Korzystne kwoty wypłat w świadczeniach dotyczących zgonów i trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Wysokie świadczenie w przypadku śmierci małżonka / partnera życiowego.
 • Bardzo korzystne zapisy w zakresie leczenia szpitalnego w wyniku NW. Wypłata realizowana jest od 2. dnia w przypadku NW (Nieszczęśliwy Wypadek), maksymalnie do 180 dni.
 • Brak wyłączeń w uszczerbkach spowodowanych uprawianiem jakichkolwiek sportów.
 • Szeroki katalog poważnych zachorowań (45 jednostek chorobowych).
 • Możliwość przygotowania ubezpieczeń na wysokie sumy dla tzw. vipów bądź ubezpieczeń przygotowywanych na krotnościach wynagrodzeń.

UNIQA TU na Życie S.A.

 • Wysokie sumy ubezpieczenia.
 • Szeroki katalog poważnych zachorowań.
 • Bardzo szeroki katalog leczenia specjalistycznego.
 • Wypłata świadczeń za tzw. ”bólowe” czyli zdarzenia spowodowane nieszczęśliwym wypadkiem ale nie powodujące trwałego uszczerbku na zdrowiu.
 • Pakiety dodatkowe, cegiełki o różnym zakresie i składkach.
 • Bardzo szeroki katalog operacji chirurgicznych oraz katalog otwarty operacji.

STU Ergo Hestia S.A.

 • Wysokie sumy ubezpieczenia – w ubezpieczeniu życia nawet do 10 mln zł.
 • Ochrona od 18. do nawet 100. urodzin.
 • Możliwość ochrony obejmującej zgon ubezpieczonego z każdej przyczyny.
 • Możliwość ubezpieczenia całej rodziny w tym dzieci.
 • Możliwość wyboru specjalnego wariantu chroniącego spłatę kredytu.    
 • Elastyczność w doborze wariantu i składki.
 • Możliwość zawarcia umowy ubezpieczenia i obsługi polisy online.

PZU na życie S.A.

 • Stabilna sytuacja finansowa i rozpoznawalność marki PZU.
 • Wsparcie finansowe dla bliskich po śmierci ubezpieczonego.
 • Bardzo dobrze działający dział likwidacji szkód.
 • Możliwość wykupienia dodatkowej Opieki Medycznej oraz innych ubezpieczeń majątkowych, ubezpieczeń na życie czy odpowiedzialności cywilnej.
 • Możliwość wykupienia pakietu onkologicznego.
 • Wsparcie finansowe po zdiagnozowaniu u osoby ubezpieczonej choroby onkologicznej.
 • Dodatkowa opinia medyczna u zagranicznego specjalisty w razie zachorowania na nowotwór złośliwy.
 • Ochrona działa na całym świecie, przez całą dobę.

SIGNAL IDUNA Życie Polska TU S.A.

 • Szeroki zakres ubezpieczenia.
 • Po 69 roku życia możliwość kontynuacji ubezpieczenia na indywidualnych warunkach.
 • Elastyczność i dopasowanie do sytuacji rodzinnej ubezpieczonego.
 • Assistance medyczny.

Generali Życie T.U. S.A.

 • Bezterminowe ubezpieczenie na życie.
 • Możliwość uzupełnienia ochrony o szereg umów dodatkowych.
 • Ubezpieczenie na wypadek trwałego uszczerbku na zdrowiu wskutek nieszczęśliwego wypadku a także urazu spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem, takiego jak złamanie, zwichnięcie czy skręcenie.
 • Ubezpieczenie na wypadek poważnego zachorowania (nawet 51 chorób) – wypłata świadczenia nawet do 1 000 000 zł.
 • Ubezpieczenie na wypadek nowotworu obejmujące Ubezpieczonego, jak i wszystkie jego Dzieci.
 • Ubezpieczenie na wypadek pobytu w szpitalu.
 • Usługi Medyczne.
 • Assistance, czyli praktyczna pomoc w razie nagłej choroby lub wypadku.