Aktualności

Ryzyka Nieznane

Ubezpieczenia w innowacjach i apetyt na nietypowe ryzyka.

Co zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia z ryzykiem nieznanym, bądź „trudnym”, a otrzymanie oferty na rynku rodzimym okaże się niemożliwe?

Rozwój ekonomiczny i technologiczny, a także postępująca globalizacja sprawiły, że świat w XXI wieku nabrał ogromnego rozpędu. Jak pokazują historia i doświadczenia, rozwój oraz nowe technologie, to również nieznane, nie zdiagnozowane wcześniej zagrożenia. Z pomocą w mitygacji ryzyk zazwyczaj przychodzą ubezpieczenia. Należy jednak zaznaczyć, że nie wszystkie ryzyka są przez ubezpieczycieli przyjmowane z otwartymi rękoma.

Podobnie jak w innych dziedzinach życia, lęk przed nieznanym stanowi niejednokrotnie przeszkodę w otrzymaniu oferty ubezpieczenia dla ryzyka, którego rynek jeszcze nie rozpoznał. Z takimi sytuacjami spotykamy się często w przypadku firm zajmujących się innowacjami, które z racji specyfiki wymagają kompleksowej ochrony, elastycznego podejścia oraz zwiększonej pojemności ubezpieczeniowej. 

Zgodnie z praktyką, składka ubezpieczeniowa obejmująca dane ryzyko powinna być ustalona na poziomie, który zabezpieczy środki finansowe na wypłatę odszkodowań, a także pozwoli na stworzenie rezerw techniczno-ubezpieczeniowych i funduszy rezerwowych. Działanie zgodnie z tą zasadą, w przypadku braku danych statystycznych i modeli dotyczących danego ryzyka, jest zadaniem bardzo trudnym. Z reguły, dla większości znanych ryzyk, oszacowanie maksymalnej możliwej straty, nie jest kwestią problematyczną. Inaczej natomiast rzecz kształtuje się w przypadku ryzyk nowych i trudnych. Niepożądaną sytuacją dla zakładów ubezpieczeń, jest niedoszacowanie oczekiwanej wartości roszczeń względem ich wartości rzeczywistej.

Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku tzw. „branż trudnych”. Np w meblarskiej, bądź chemicznej występuje duża korelacja pomiędzy zdarzeniami, a jeden wypadek ubezpieczeniowy może powodować konsekwencje nie tylko w mieniu naruszonym bezpośrednio, ale również w pozostałych dobrach danego podmiotu. Wówczas określone zdarzenie może mieć negatywny wpływ na całość interesów przedsiębiorstwa, a dla zakładu ubezpieczeń skutkować bardzo wysokim roszczeniem. 

Co zatem zrobić w sytuacji, kiedy mamy do czynienia ze wspomnianym wcześniej ryzykiem nieznanym, bądź trudnym, a otrzymanie oferty na rynku rodzimym jest istotnie utrudnione, czasem wręcz niemożliwe?

Z całą pewnością każdy z działających na rynku brokerów ma własne pomysły na takie ryzyka. Są i tacy, którzy z definicji nie podejmują tej „ubezpieczeniowej rękawicy”. W WDB S.A. zawsze wychodzimy naprzeciw trudnościom, kierując się przede wszystkim najlepszym interesem naszych klientów.

Współpraca z podmiotami zagranicznymi umożliwia nam dostęp do międzynarodowego rynku ubezpieczycieli. W przypadkach, kiedy mamy do czynienia z ryzykiem trudnym, nietypowym bądź zupełnie nowym (z ang. hard-to-insure risks i emerging risks) szukamy rozwiązań, wykorzystując przy tym ekspertyzę i najlepsze doświadczenia poszczególnych podmiotów z zagranicznego rynku ubezpieczeniowego, wyspecjalizowanych w określonych typach ryzyka. Do tej pory mieliśmy okazję pośredniczyć w poszukiwaniu ochrony na rynku międzynarodowym, m.in. w zakresie  kompleksowych ubezpieczeń majątkowych dla nanosatelitów, nowoczesnych skrytek depozytowych, branży gamingowej, ubezpieczając mienie, odpowiedzialność cywilną, bądź ryzyko reputacyjne związane z działalnością.

Nieustannie staramy się podążać za zmieniającym się otoczeniem, dlatego aktywnie analizujemy rynek i uczymy się nowych rozwiązań. Kiedy trzeba wychodzimy dalej, poza zasoby dostępne na rodzimym rynku. Klient, który rozwija innowacyjną technologię powinien współpracować z równie innowacyjnym brokerem. Tylko w takiej relacji pojawią się rozwiązania, które pomogą zrozumieć istotę nieznanego, a w następstwie zaprojektować adekwatną ochronę.

Autor: Aleksandra Mróz, Koordynator Współpracy Międzynarodowej w WDB S.A.

————————
WDB S.A. to jeden z największych polskich brokerów ubezpieczeniowych. Kapitał zakładowy spółki wynosi 2 035 000 zł, a wartość lokowanych składek każdego roku przekracza 250 mln zł. Spółka przez lata wyspecjalizowała się w kompleksowej obsłudze podmiotów z różnych sektorów gospodarki. Jako jeden z nielicznych polskich brokerów, z powodzeniem operuje na zagranicznym rynku ubezpieczeniowym, wspierając klientów z obaszrów b+r, bądź z tzw. branż „wymagających” w projektowaniu oraz wdrażaniu dopasowanej ochrony ubezpieczeniowej. Doskonale radzimy sobie ze skuteczną ochroną interesu np. producentów mebli.