Aktualności

Grafika News 700x300 Sassistance OZE

Unikalne assistance dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych.

Działając na zlecenie naszych klientów z branży OZE uczestniczyliśmy we wdrożeniu na rynek innowacyjnej ochrony assistance dla właścicieli instalacji fotowoltaicznych. Odpowiadaliśmy za pełny proces obsługi brokerskiej – od ustalenia potrzeb ubezpieczeniowych i uwarunkowań rynkowych towarzyszących działalności podmiotów, przez przegląd rynku ubezpieczeniowego, koordynację w zakresie oczekiwanych rozwiązań ubezpieczeniowych, negocjacje oferty i udzielenie rekomendacji brokerskiej dla rozwiązań najlepiej wpisujących się w oczekiwania klienta.

Dzięki tej współpracy klienci końcowi (inwestorzy) oprócz profesjonalnych systemów fotowoltaicznych (skrót: PV) zyskują dodatkową i innowacyjną ochronę assistance, która w razie potrzeby przywróci sprawność instalacji, zakłóconą również przez czynniki wykraczające poza odpowiedzialność w ramach rękojmi, bądź gwarancji instalatora. Ubezpieczenie obejmuje organizację oraz pokrycie kosztów usługi assistance (do wysokości sumy ubezpieczenia) na okoliczności zdarzeń losowych, aktów zniszczenia i wandalizmu, kradzieży, bądź awarii.

W ramach usługi klienci mogą liczyć m.in. na zdalne ustalenie przyczyn usterki, naprawę lub wymianę wadliwych komponentów, dostarczenie elementów niezbędnych do naprawy instalacji, pomoc informacyjną w procesie reklamacyjnym, czy raz do roku mycie modułów fotowoltaicznych z określonych zanieczyszczeń skutkujących zakłóceniem pracy instalacji. – Renata Szatkowska, Dyrektor Zespołu Ubezpieczeń Majątkowych WDB s.a.

Wg najnowszych danych wskazywanych przez portal WysokieNapięcie.pl liczba prosumentów (wytwórców energii z przydomowych instalacji PV) w Polsce zbliżają się do jednego miliona, co stanowi poważny rynek dla dedykowanych rozwiązań ubezpieczeniowych. Tym bardziej cieszymy się na naszą obecność w tym, jakże istotnym dla dobra planety, sektorze.