Aktualności

WDB Darczuńca WWW

WDB Dobroczyńcą roku 2022/23

WDB, jako część PIB Group, może liczyć nie tylko na dostęp do międzynarodowego środowiska ubezpieczeniowego, ale również na możliwość korzystania ze środków PIB Community Trust.

PIB Community Trust działający w ramach grupy, pozwala nam wspierać osoby indywidualne oraz organizacje charytatywne. Jedną z najbliższych nam instytucji jest Towarzystwo Przyjaciół Dzieci w Legnicy.

Relacja pomiędzy TPD Legnica a WDB trwa od lat, a dzięki PIB Community Trust udało nam się w latach 2022 i 2023 zintensyfikować nasze działania na rzecz pomocy dzieciom i młodzieży w potrzebie.

Nasza współpraca zaowocowała przyznaniem WDB tytułu Dobroczyńcy roku 2022/23.

Jesteśmy niezwykle dumni z tego wyróżnienia i ogromnie dziękujemy PIB Group, PIB Community Trust oraz Nigelowi Salisbury’emu za możliwość kontynuowania naszych działań charytatywnych w jeszcze szerszym zakresie.