Raport nr 07/2015 Korekta oczywistej omyłki pisarskiej zawartej w treści raportu bieżącego nr 5/2015 z dnia 15 maja 2015 r.

Opublikowano 15 maja 2015

Postawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A (dalej zwanej „Spółką”) informuje, że w raporcie nr 5/2015 z dnia 15 maja 2015 r. wystąpiła oczywista omyłka pisarska dotycząca daty otrzymania zawiadomienia od akcjonariusza. Omyłka ta polegała na tym, że błędnie wpisano datę otrzymania zawiadomienia jako „13.05.2015 r.” podczas gdy powinna być data „14.05.2015 r.”

Opublikowano w