Raport nr 15/2013 Zwołanie zwyczajnego walnego zgromadzenia spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. na dzień 18.06.2013 r.

Opublikowano 23 maja 2013

Podstawa prawna: Inne uregulowania

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Kiełbaśniczej 28, zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000357261 („Spółka”), zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie („ZWZ”), które odbędzie się dnia 18 czerwca 2013 r. o godzinie 8.30 w Kancelarii Notarialnej Lenart M., Roczniak I. Kancelaria notarialna s.c. przy ul. Św. Mikołaja 8-11 we Wrocławiu.

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki oraz pełna treść ogłoszenia znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Dokumenty:

Opublikowano w