Raport nr 18/2013 Informacja o nabyciu akcji przez członka rady nadzorczej

Opublikowano 29 maja 2013

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 29.05.2013 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Ewy Cicheckiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji nabycia przez Panią Ewę Cichecką. 625 000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,32 zł. Transakcja została zawarta w dniu 24.05.2013 r. na podstawie umowy cywilno-prawnej poza rynkiem NewConnect.

Opublikowano w