Raport nr 20/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 5 listopada 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 05.11.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące wniesienia 981 111 akcji Spółki przez Pretium Investments sp. z o.o. w drodze aportu na rzecz PRS BIS sp. o.o. a następnie przez PRS BIS sp. z o.o. na rzecz PRS sp. z o.o. ska na podstawie uchwał w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego spółek PRS sp. z o.o. ska i PRS BIS sp. z o.o. podjętych w dniu 22.10.2014 oraz przeksięgowania akcji w dniu 30 października 2014 roku.

Opublikowano w