Raport nr 25/2013 Wykaz akcjonariuszy posiadających co najmniej 5% głosów na zwyczajnym walnym zgromadzeniu spółki w dniu 18.06.2013 r.

Opublikowano 24 czerwca 2013

Postawa prawna: Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. przekazuje listę Akcjonariuszy, którzy posiadali co najmniej 5 % liczby głosów na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: ZWZ), które odbyło się w dniu 18 czerwca 2013 roku.

Akcjonariusz: Krzysztof Cichecki

Liczba głosów: 2 361 000

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 24,96%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 14,13%

Akcjonariusz: Mariusz Muszyński

Liczba głosów: 5 000 000

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 52,86%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 29,92%

Akcjonariusz: Gabriela Pietras Muszyńska

Liczba głosów: 625 000

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 6,61%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 3,74%

Akcjonariusz: Mateusz Holly

Liczba głosów: 1 471 915

procentowy udział w liczbie głosów na ZWZ 15,56%

procentowy udział w ogólnej liczbie głosów 8,81%

Opublikowano w