Raport nr 30/2013 Informacja o zbyciu akcji

Opublikowano 30 września 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30.09 2013 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nim związaną – Panią Gabrielę Pietras – Muszyńską, pełniącą jednocześnie funkcję członka Rady Nadzorczej Emitenta 600.000 szt. akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję w dniu 23.09.2013 r. w ramach transakcji pakietowej oraz 22.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,79 zł za każdą akcję w dniu 13.06.2013 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

Opublikowano w