Raport nr 32/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 3 grudnia 2014

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 3.12.2014 r. Spółka otrzymała od Wiceprezesa Zarządu Emitenta – Pana Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji objęcia akcji serii F przez osobę blisko związaną Panią Ewę Cichecką, pełniącą jednocześnie funkcję Członka Rady Nadzorczej Emitenta, w ilości 4.000 szt. akcji po cenie 0,10 zł za każdą akcję. Transakcja została dokonana w dniu zarejestrowania przez Sąd Rejestrowy tj. 28.11.2014 r., o czym Emitent poinformował w raporcie EBI 36/2014 z dnia 2.12.2014 r.

Opublikowano w