Raport nr 33/2013 Informacja o zbyciu akcji przez członka rady nadzorczej

Opublikowano 30 września 2013

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 30.09.2013 r. Spółka otrzymała od członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras – Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez Panią Gabrielę Pietras Muszyńską 600 000 szt. akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję w dniu 23.09.2013 r. w ramach transakcji pakietowej oraz 22.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,79 zł za każdą akcję w dniu 13.06.2013 r. w ramach transakcji sesyjnych zwykłych przeprowadzonych w Alternatywnym Systemie Obrotu rynku NewConnect.

Opublikowano w