Raport nr 35/2014 Informacja o otrzymaniu zawiadomień z art. 160 ustawy o obrocie

Opublikowano 9 grudnia 2014

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 09.12.2014 r. Spółka otrzymała od Prezesa Zarządu Emitenta – Pana Mariusza Muszyńskiego zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, dotyczące transakcji zbycia przez podmiot z nim powiązany PRS Sp. z o.o. S.K.A., 650.000 szt. akcji po cenie 4,10 zł. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 05.12.2014 r. na rynku NewConnect.

Opublikowano w