Raport nr 40/2013 Informacja o zbyciu akcji

Opublikowano 11 października 2013

Postawa prawna: Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie – informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. („Spółka”, „Emitent”) z siedzibą we Wrocławiu informuje, iż w dniu 11.10 2013 r. Spółka otrzymała od Członka Rady Nadzorczej Emitenta – Pani Gabrieli Pietras – Muszyńskiej zawiadomienie w trybie art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi dotyczące transakcji zbycia przez osobę blisko z nią związaną – Pana Mariusza Muszyńskiego, pełniącego jednocześnie funkcję Wiceprezesa Zarządu Emitenta 85.000 szt. akcji Emitenta po cenie 0,90 zł za każdą akcję oraz 91.666 szt. akcji Emitenta po cenie 1,00 zł za każdą akcję. Sprzedaż akcji została dokonana w dniu 04.10.2013 r na podstawie umów cywilno – prawnych.

Opublikowano w