Aktualności

Specjalne Oferty Grupowe Korona Art 2

Grupowe ubezpieczenia na życie w specjalnej ofercie „koronawirusowej” – ile są naprawdę warte?

Oceniając sytuację „na chłodno” nie wydaje się, aby wprowadzanie w większości firm „specjalnych” ofert związanych z zachorowaniem na COVID-19 było szczególnie zasadne. Skąd takie wnioski?

W związku z trwającą od kilku tygodni epidemią SARS-CoV-2, a wraz z nią coraz większą liczbą osób zakażonych i zmarłych, na rynku pojawiają się specjalne grupowe ubezpieczenia na życie. Ich „specjalność” sprowadza się oczywiście do obejmowania swoim zakresem następstw zakażenia się koronawirusem.

Jaka jest rzeczywista konstrukcja tego typu ofert i czy warto z nich skorzystać?

Istotą takiej ochrony jest zapewnienie osobom uprawnionym świadczeń pieniężnych w razie pojawienia się określonych skutków zachorowania na COVID-19. Zdarzeniem powodującym wypłatę świadczenia będzie tu zazwyczaj śmierć, pobyt w szpitalu bądź osierocenie dziecka. Dodatkowo oferta może być wzbogacona o usługi assistance (np.: pomoc domowa, opieka nad dziećmi itp).

Szukając odpowiedzi na pytanie, czy warto zainwestować w taką propozycję, należy przede wszystkim określić, zarówno na poziomie pracodawcy, jak i każdego pracownika indywidualnie:
– na jakiego rodzaju ryzyka są narażeni nasi pracownicy w toku wykonywanej pracy;
– jakie ryzyka, związane z moim zdrowiem, będą dla mnie szczególnie istotne, biorąc pod uwagę mój aktualny wiek, stan zdrowia, wykonywany zawód, styl życia (np. uprawiane sporty, palenie papierosów) itp.

Analizując powyższe, na pewno warto spojrzeć również na statystyki, np. zgonów w Polsce. Wg danych GUS rocznie w naszym kraju umiera ok. 400 tys. osób, przy czym blisko połowa zgonów związana jest z chorobami układu krążenia, a jedna czwarta z nowotworami (łącznie to ok. 70% wszystkich zgonów). Z kolei np. u młodych mężczyzn głównymi przyczynami śmierci są wypadki. Biorąc pod uwagę powyższe dane i aktualne statystyki na temat zgonów w Polsce w związku z zakażeniem koronawirusem (stan na 8 maja 2020, www.gov.pl: 756 osób zmarłych), a także obserwacje wskazujące znacznie wyższą śmiertelność osób w podeszłym wieku, łatwo zauważyć, że ryzyko zgonu w następstwie zachorowania na COVID-19 wśród ludzi ogólnie zdrowych i młodych, bądź w średnim wieku, jest na chwilę obecną statystycznie niemal pomijalne.

Oceniając sytuację „na chłodno” nie wydaje się, aby wprowadzanie w większości firm „specjalnych” ofert związanych z zachorowaniem na COVID-19 było szczególnie zasadne.

Należy podkreślić, że standardowe warunki grupowych ubezpieczeń na życie przewidują wypłatę świadczeń np. z tytułu zgonu czy pobytu w szpitalu, także w sytuacji, gdy do takiego zdarzenia doszło w związku z zachorowaniem na COVID-19 (więcej na ten temat w oddzielnym wpisie dostępnym tutaj).

Bardziej właściwa, w obecnej sytuacji, wydaje się weryfikacja i modyfikacja aktualnych warunków ubezpieczenia, które funkcjonuje w organizacji. Pod lupę warto wziąć adekwatność sumy ubezpieczenia do potrzeb osób (lub ich najbliższych), które zostały objęte ochroną. Często bowiem wysokość podstawowych świadczeń, w szczególności świadczenia pieniężne z tytułu zgonu, bądź ciężkiej choroby, okazują się być zdecydowanie za niskie w stosunku do faktycznych potrzeb osób ubezpieczonych (bądź uposażonych).

Odnosząc się do „specjalnych” ofert związanych z zachorowaniem na COVID-19 warto pamiętać o osobach, które z racji wykonywanego zawodu są szczególnie narażone na zakażenie (pracownicy szpitali zakaźnych, funkcjonariusze służb mundurowych i inni bezpośrednio zaangażowani w walkę z epidemią). W tych przypadkach wykupienie celowanej w koronawirusa, dodatkowej ochrony wydaje się być bardzo uzasadnione.

Przy tej okazji należy ukłonić się ubezpieczycielom, którzy zdecydowali się na taką ofertę, zapewniając dodatkową ochronę finansową osobom szczególnie narażonym na zakażenie. Tym bardziej, że z ubezpieczeniowego punktu widzenia, oszacowanie ryzyka związanego z trwającą epidemią było wyjątkowo trudne.

Autor: Mateusz Holly, Prokurent WDB S.A.


———————————-
WDB S.A. jako broker ubezpieczeniowy z powodzeniem już drugą dekadę dostarcza ochronę ubezpieczeniową w zakresie życia oraz zdrowia w formule grupowej, dopasowanej do potrzeb i specyfiki działalności podmiotów. W tym celu wykorzystuje silną ekspozycję na wiodące Towarzystwa Ubezpieczeniowe oraz autorskie innowacje technologiczne, ułatwiające m.in. identyfikację potrzeb pracowników oraz szybkie i bezpośrednie uruchamianie ochrony w formule „direct”.

Zapraszam do rozmowy i uzgodnienia najlepszego modelu współpracy: biuro@wdbsa.pl, tel.: +48 71 341 87 57