Aktualności

Grafika News 700x300 NNW Szkolne Wskazowki

Nowoczesne NNW szkolne – praktyczne wskazówki dla rodziców

Przez lata przyzwyczailiśmy się do podejmowania decyzji ubezpieczeniowych podczas zebrań i z reguły w formule „pójścia na klasowy kompromis”. Postęp technologiczny, a także uwarunkowania zewnętrzne (np. towarzysząca nam przez ostatnie lata pandemia) przyspieszyły wdrożenia platform, dzięki którym NNW dla dziecka można zawrzeć bez wychodzenia z domu i za pomocą komputera, telefonu lub tabletu. Przykładem takiego rozwiązania jest propozycja dostępna dla wszystkich zainteresowanych rodziców pod adresem: www.ubezpieczeniadirect.pl

Ubezpieczenie szkolne, z reguły polisa od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (w skrócie NNW), chroni dzieci oraz młodzież szkolną w razie nieszczęśliwego wypadku i obowiązuje przez 12 kolejnych miesięcy w roku. Zadaniem tego ubezpieczenia jest m.in. rekompensata w postaci wsparcia finansowego po przebytym wypadku, które z założenia powinno pokryć koszty leczenia oraz, w przypadku poważniejszych uszkodzeń ciała, zalecaną rehabilitację.

Dobrze skonstruowana polisa powinna zawierać świadczenia na wypadek pojawienia się poniższych okoliczności, tj.:

  • zgon ubezpieczonego;
  • trwały uszczerbek na zdrowiu (złamania, zwichnięcia, skręcenia, odmrożenia, poparzenia);
  • uciążliwe leczenie (stłuczenia, poważniejsze otarcia, rany);
  • leczenie szpitalne;
  • zwrot kosztów leczenia.

Zawierając umowę z ubezpieczycielem, należy zwrócić szczególną uwagę na sumę ubezpieczenia oraz wysokości w/w świadczeń. Równie ważnym elementem ubezpieczenia są zapisy wynikające z Ogólnych Warunków Ubezpieczenia oraz zapisy odmienne. W tej materii warto wziąć pod lupę, m.in.:

  • obszar obowiązywania ubezpieczenia – najlepszy jest ten, który chroni na terenie całego świata;
  • rozszerzenie o sport wyczynowy (czyli wszystkie formy zajęć pozalekcyjnych, tj.: SKS, szkółki piłkarskie, zajęcia taneczne itp.)
  • leczenie szpitalne i maksymalny pobyt w szpitalu – w tym zakresie pobyt powinien być wypłacany minimum od 2 dnia do 90/180 dni.
  • tabela norm oceny procentowej trwałego uszczerbku na zdrowiu. Każdy procent odpowiada określonej kwocie odszkodowania, co ma ostatecznie stanowić o docelowej wysokości wypłacanych świadczeń;
  • listę wyłączeń z zakresu ochrony ubezpieczeniowej, gdzie oprócz najczęściej pojawiających się obszarów, możemy zweryfikować np. rodzaje sportów, za które ubezpieczyciel nie ponosi odpowiedzialności. Najczęściej są one związane z ekstremalnymi warunkami klimatycznymi lub przyrodniczymi.

Interesującą kwestią dla wszystkich rodziców jest ochrona na wypadek pobytu w szpitalu i pozytywnego testu na obecność koronawirusa u dziecka. Od pewnego czasu polisy NNW włączają w zakres ochrony leczenie szpitalne w wyniku choroby. Jeśli w OWU nie ma wyłączenia epidemii/pandemii, rodzice mogą liczyć na wypłatę świadczenia za każdy dzień pobytu w szpitalu w wyniku zachorowania na COVID-19 (do ustalonego w OWU limitu), ustalanego jako iloczyn liczby dni spędzonych w szpitalu oraz stawki za dzień pobytu przypisanej do danego wariantu ubezpieczenia. Należy pamiętać, że polisa NNW nie pokrywa kosztów leczenia w związku z chorobą, która wcześniej była przyczyną pobytu w szpitalu, a wymaga dalszego leczenia, bądź rehabilitacji.

Ważną dzisiaj kwestią jest również formuła uruchamiania polisy. Przez lata przyzwyczailiśmy się do podejmowania decyzji ubezpieczeniowych podczas zebrań i z reguły w formule „pójścia na klasowy kompromis”. Postęp technologiczny, a także uwarunkowania zewnętrzne (np. towarzysząca nam przez ostatnie lata pandemia) przyspieszyły wdrożenia platform, dzięki którym NNW dla dziecka można zawrzeć bez wychodzenia z domu i za pomocą komputera, telefonu lub tabletu. Dzięki takim rozwiązaniom można spokojnie przeanalizować dostępne warianty i w komfortowych, bezpiecznych warunkach uruchomić polisę za pomocą dosłownie kilku kliknięć.

W WDB mieliśmy okazję wdrożyć takie rozwiązania na zlecenie Fundacji PolskieDzieci.org, czego owocem jest otwarta platforma internetowa. Dzięki niej każdy rodzic w Polsce może wygodnie i w kilka minut uruchomić NNW dla swojego dziecka, wybierając spośród aż 6 wariantów, które oferują nowoczesną oraz kompletną ochronę na terenie całego świata i w trybie 24/7 -> www.ubezpieczeniadirect.pl

WDB od ponad 14 lat obsługuje ubezpieczeniowo szkoły na terenie całego kraju. Dzisiaj pod naszą opieką jest ponad 800 placówek, a z ochrony korzysta niemal 200 tys. dzieci.

Autor: Agnieszka Mazur – Broker WDB S.A., Lider Zespołu Ubezpieczeń Grupowych