Raport nr 10/2018 Wypłata dywidendy ze spółki zależnej – KBB S.A.

Opublikowano 30 maja 2018

Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „WDB”, „Emitent”) informuje, że w dniu 30 maja 2018 r. spółka zależna od Emitenta, Krajowe Biuro Brokerskie S.A. (dalej: „KBB”), wypłaciło dywidendę w kwocie 1.890.756,00 zł. KBB jest spółką w 100% zależną od WDB, w związku z czym Emitent otrzymał całą kwotę przeznaczoną do wypłaty.

Powyższe było konsekwencją uchwały Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia KBB, które zgodnie z przyjętą polityką wypłaty dywidendy zadecydowało o wypłacie w dniu 30 maja 2018 r. dywidendy oraz przeznaczeniu pozostałej części zysku w kwocie 1.951,75 zł na kapitał zapasowy. Zysk netto KBB za rok obrotowy (równy rokowi kalendarzowemu) 2017 wyniósł 1.892.707,75 zł.

Opublikowano w