Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „WDB”) informuje iż w dniu 21 grudnia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia WDB (spółka przejmująca) z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. oraz Krajowym Biurem Brokerskim S.A. (spółki przejmowane). Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzanie … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Piotra Kumięgi zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż w dniu 14 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Krzysztofa Cicheckiego zawiadomienia o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanych … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż 14 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęły zawiadomienia od Pana Mariusz Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym, spółki zależnej oraz w imieniu Porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 14 grudnia 2018 r. – powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w trybie art. 19 ust. … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, iż 13 grudnia 2018 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od Pana Mariusz Muszyńskiego, działającego w imieniu własnym oraz w imieniu Porozumienia akcjonariuszy, o którym Spółka informowała w raporcie … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 19 ust. 3 MAR – informacja o transakcjach wykonywanych przez osoby pełniące obowiązki zarządcze. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej „Emitent”, „Spółka”) w załączeniu przekazuje informacje, które Emitent otrzymał w dniu 13 grudnia 2018 r. – powiadomienie o transakcji dokonanej przez osobę pełniącą w Spółce obowiązki zarządcze, w trybie art. 19 ust. … Dowiedz się więcej

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne. Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. z siedzibą w Wysokiej („Spółka”) informuje, że w dniu 12 grudnia 2018 roku powziął informację o podjęciu przez Zarząd Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”) uchwały nr 1237/2018 z dnia 11 grudnia 2018 roku w sprawie wyznaczenia pierwszego dnia … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 03 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia … Dowiedz się więcej

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Piotra Kumięgi zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku. … Dowiedz się więcej