Raport nr 39/2018 Połączenie ze spółkami zależnymi

Opublikowano 21 grudnia 2018

Postawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne.

Zarząd WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. (dalej: „Spółka”, „Emitent”, „WDB”) informuje iż w dniu 21 grudnia 2018 roku podjął decyzję o rozpoczęciu procesu połączenia WDB (spółka przejmująca) z Europejskim Konsorcjum Ubezpieczeniowym Sp. z o.o. oraz Krajowym Biurem Brokerskim S.A. (spółki przejmowane).

Zamiarem Zarządu Spółki jest przeprowadzanie połączenia w trybie określonym w art. 492 § 1 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, tj. poprzez przejęcie przez WDB spółek przejmowanych i przeniesienie całego ich majątku na WDB.

Europejskie Konsorcjum Ubezpieczeniowe Sp. z o.o. oraz Krajowe Biuro Brokerskie S.A. są spółkami w 100% zależnymi od Emitenta.

Celem połączenia jest uproszczenie struktury grupy kapitałowej WDB.

Połączenie wymaga uzgodnień pomiędzy Emitentem a spółkami przejmowanymi. O przebiegu procesu Spółka będzie informowała kolejnymi raportami.

Opublikowano w