Raport nr 30/2018 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Opublikowano 30 listopada 2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 30 listopada 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Piotra Kumięgi zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Dokumenty:

Opublikowano w