Raport nr 31/2018 Zawiadomienie akcjonariusza w związku ze zmianą udziału w głosach na WZ Spółki

Opublikowano 4 grudnia 2018

Podstawa prawna: Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie – nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji

Zarząd Spółki WDB Brokerzy Ubezpieczeniowi S.A. informuje, iż w dniu 03 grudnia 2018 roku otrzymał od akcjonariusza – Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna zawiadomienie o zmianie liczby posiadanych przez niego głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Treść otrzymanego zawiadomienia Spółka przekazuje w załączniku.

Dokumenty:

Opublikowano w